Probíhá testovací provoz portálu ...

Změny v dopravě do pražské kanceláře

Opravy Vinohradské ulice si vyžádaly rozsáhlá dopravní opatření, která mají vliv i na cestu do pražské kanceláře. 

Od 9. března probíhá rekonstrukce tramvajové trati na Vinohradské ulici. Opravovat se bude v několika etapách mezi ulicemi Španělská a Sudoměřská a opravy potrvají do 12. července.

S touto uzavírkou souvisejí změny v městské hromadné dopravě

Pro řidiče je zachován pouze jeden jízdní pruh ve směru od centra mezi Legerovou a náměstím Jiřího z Poděbrad.
Opačným směrem od Flory vede doprava Slezskou ulicí, pouze v oblasti kolem náměstí Jiřího z Poděbrad je svedena do Mánesovy ulice.

Upozorňujeme tedy zejména na změny v okolních jednosměrkách a na výluky MHD.
TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.