Probíhá testovací provoz portálu ...

Inzerce pronájmu

Realitní inzerce na PronajemOdMajitele.cz je službou OSMD poskytovanou pro své členy zdarma.

Jaké jsou výhody pro zájemce o pronájem?

 • Nabídka přímo od majitele, přímá komunikace s majitelem.
 • Nabídka bez zprostředkovatelských poplatků navázaných na inzerci a získání kontaktu.
  (Nikdo ale nebrání, pokud se strany dohodnou využít placených služeb advokáta, realitního zprostředkovatele, poskytovatele úvěrů či někoho jiného.)

Jaké jsou výhody pro pronajímatele?

 • Vystavení a opakované vystavení nabídky zdarma.
 • Libovolná doba vystavení, prodlužování, opakovaná inzerce v průběhu roku i roků.
 • Možnost získání základních informací od zájemce z poptávkového formuláře.
 • Vše si realizuje, zadává a upravuje přímo majitel či jeho zástupce.
 • Změny probíhají online.
 • Export na Facebook, aniž by musel dotyčný zadavatel inzerátu být uživatelem Facebooku a rozumět mu.
 • Majitel má možnost pověřit vyřizováním inzerce svého zástupce (rod. příslušníky, zaměstnance) s odlišnými kontaktními údaji, než má majitel uvedeny v evidenci OSMD.
 • Nastavení stručného nebo podrobného kontaktního formuláře
 • S dodržením antidiskriminačního standardu. Zjišťování pouze těch informací, na které je pronajímatel oprávněn se u zájemce dotazovat.
 • Možnost získání referencí do předchozích pronajímatelů.

Postup vložení nabídky

na stránce administrace vašich nemovitostí k nabídce...

 • nastavte formát kontaktních údajů pro inzerci (pod tlačítkem "nastavit inzeráty")
 • zadejte nabídku, zvolte období, na jak dlouho bude nabídka zveřejněna ...
  ... a váš inzerát je aktivní, vystaven na PronajemOdMajitele.cz
 • po vystavení nabídky můžete označit inzerát k exportu na facebookový profil OSMD.

Nápověda k inzerci

Vystavení nabídky pronájmu je rychlé a zcela intuitivní.
Pro vysvětlení fungování a úsporu času při zadávání majitelem či jeho zástupcem je k dispozici podrobná nápověda k inzerci vč. šablony pro vyplnění.

Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY provozu PronajemOdMajitele.cz

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.