Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Graffiti, Antigraffiti nátěry - zkušenosti odborníků

Ing. Jiří Rejnuš, odborník na rekonstrukce památkových objektů v Brně:

Graffiti je vždy trestná činnost bez ohledu na rozsah škody.
Problémem bývá neplněná oznamovací povinnost občanů a neschopnost policie při příp. oznámení trestného činu účinně a zejména rychle zasáhnout – pachatelé neznámí, policií České republiky (PČR) většinou odloženo.
Ochrana fasád je problém technický i finanční:
o ochranné nátěry proti aktivitě sprejerů jsou finančně náročné, zejména při řádné aplikaci opakovaně po sprejer¬ském útoku na fasádu
o u většiny nátěrů nutné po „aplikaci“ graffiti použít odstraňovací technologii s novým nanesením antigraffiti nátěru, problém je životnost antigraffiti ochrany – je nutné nátěr opakovat
o existují barvy – spreje, které nelze beze zbytku odstranit (černá, stříbrná, …), i po opravě fasádního ná¬těru, fasádní omítky, graffiti začnou po několika měsících prosvítat
o „lidová tvořivost“ při opravách posprejovaných fasád – volby nejlevnějších fasádních nátěrů, dle od¬hadu nekvalifi¬kovaného objednatele, bez zjištění odstínu původně nanesených omítkových vrstev
o vzhledem k činnosti sprejerů doporučuji vytvořit určitou zásobu povrchových úprav – omítek, nátěrů, žádný z dodavatelů povrchových úprav nemůže garantovat dodání stejného odstínu (původní odstín pod¬léhá více či méně působení atmosférických vlivů).

Ing. Miloš Kolomazník (firma Pragofas):

Z praktických zkušeností s ochranou omítek je potřeba mít na zřeteli, že se jedná o porézní strukturu. Pokud do těchto pórů graffiti pronikne, zůstává i po očištění viditelná stopa. Pokud póry vyplníme nějakou ochrannou hmotou, klesne propustnost pro vodní páry a po čase se začne odlupovat vrchní vrstva omítky.
K plošným akcím mám trochu nedůvěru. K opravám by měl být použit původní materiál i odstín a firma by musela mít ve skladu od každého domu materiál na opravy.
Firma Keim nabízí ochranný nátěr Flagranti, který se aplikuje na hotovou fasádu. Tento nátěr působí jako obětovaná, vysoce prodyšná mezivrstva, která obsahuje nestabilní, vodou snadno rozpustné pojivo. Nastříkané graffiti se nečistí, pouze se ihned přetře materiálem Flagranti. Lze přetírat mnohokrát. Po odeznění útoků se vše smyje vodou až na původní minerální nátěr. Občas toto používáme, ale jako nevýhodu spatřuji, že při delším (roky) uskladnění v obalu byl materiál napaden biologickými škůdci (asi obsahuje sacharózu, jako pojivo).
Na závěr mám zkušenost, že dobře opravenou a udržovanou fasádu, zvlášť s prvky bohaté štukové výzdoby v poslední době sprejeři nepoškozují. Důležité je při prvním kontaktu ihned do několika dnů graffiti odstranit. Pak se již většinou další pokus nestává.

 

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.