Probíhá testovací provoz portálu ...

Hrozí skutečně vašim nájemcům odebrání příspěvku na bydlení?

Členové OSMD a i další pronajímatelé jsou v poslední době dotazování svými nájemci (kteří jsou příjemci dávek na bydlení) na roční vyúčtování výdajů souvisejících s bydlením. Těmto nájemcům je na některých úřadech práce vyhrožováno odebráním, resp. nepřiznáním, příspěvku na bydlení, pokud nedoloží do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období vyúčtování ročních výdajů souvisejících s bydlením. Proto jsme iniciovali schůzku na Generálním ředitelství úřadu práce v Praze 7, která proběhla 29. dubna 2019. Za OSMD byli přítomni: Ing. Karel Polata, místopředseda, a Mgr. Eliška Baloghová, tisková mluvčí. Za Generální ředitelství se k problému vyjádřil PhDr. Ing. Ondřej Muravecký, vedoucí oddělení NSD pro HN, SSP a sociální práci. Ten přítomné zástupce OSMD uklidnil sdělením, že pokud nestihnou žadatelé doložit vyúčtování do konce dubna, neznamená to automaticky, že by o dávku přišli. Mohou podklady dodat i v průběhu května, pokud ani to nestihnou, pak existuje i možnost podat vyúčtování v průběhu následujících tří měsíců, avšak dotyčný musí spolu s tím podat i novou žádost o příspěvek na bydlení.

Žadatelé se tak nemusí bát, že by o příspěvek přišli na základě pozdního dodání vyúčtování (především v důsledku pozdějšího dodání od poskytovatelů služeb - vodáren apod.).

Více v tiskové zprávě Generálního ředitelství úřadu práce - zde:

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.