Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Covid nájemné 3/aktualizace 1.2.

AKTUALIZACE 21.1.: došlo ke změnám v termínech i u Covid nájemné II - viz tisková zpráva MPO 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Covid-nájemné - Výzvu 3.

Žádosti je možné podávat od 5. února 2021. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Sleva od pronajímatele není vyžadována. Musí být opět uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.

Co je ve Výzvě 3 nového

Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Zjednodušení Výzvy 3 oproti předchozím výzvám např.

U čestného prohlášení od pronajímatele není požadován úředně ověřený podpis. Překážkou podání žádosti není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Žádosti se podávají zde

 

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.