Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Přemístění hlavního uzávěru plynu z domu do chodníku

Popis situace:
Je-li HUP někde v domě, neodpovídá svým umístěním ČSN EN 1775 a TPG 704 01.. Podle nové normy je nutné umístit HUP na veřejně přístupné místo. Je tedy třeba ho umístit do chodníku, který patří HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA
Na Praze 2 se bude měnit nízkotlak za středotlak, a proto se bude osazovat domovní regulátor na každou přípojku. Pokud to vlastník nemovitosti bude požadovat (je nutno to zapsat do Dohody o realizaci plynovodní přípojky), tak plynárna umístí regulátor PŘED HUP, to znamená na svůj rozvod do svého majetku a na svoji zodpovědnost.

Projektová společnost upozorňuje, že HUP se přemístí ven do chodníku. Vlastník domu tedy „dostane darem“ plynovodní vedení mezi HUP a domem v délce cca 0,5 – 1 metr, o které se bude muset v případě nutnosti starat. Navíc se toto vedení bude nacházet na pozemku hlavního města Prahy a je proto nutno uzavřít smlouvu o věcném břemeni. HMP jako vlastník nemovitosti=chodníku bude muset strpět, že pod jeho chodníkem budou vést plynové trubky, které bude vlastnit majitel přilehlé nemovitosti.

Postřehy k procesu a dokumentům:

Dohoda o realizaci stavební úpravy plynovodní přípojky - anonymizovaný vzor je přiložen
Sml.o s.b. = Smlouva o smlouvě budoucí –anonymizovaný vzor je přiložen
Sml.o věc.břemeni = Smlouva o věcném břemeni

... dokončení článku naleznete v sekci členská zónaKalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.