Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Tisková zpráva - Rozsudek ESLP o odškodnění za regulaci nájemného nabyl právní moci

3.7.2017 - Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ze dne 9. 2. 2017 (rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice - č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg proti České republice - č. 65546/09) ve věci povinnosti státu odškodnit oběti regulace nájemného ve výši způsobené škody (tj. rozdílu mezi regulovaným a obvyklým tržním nájemným) nabyl dne 3. 7. 2017 právní moci. (K tomuto rozsudku vyšla dne 11.2.2017 tisková zpráva OSMD - zde)


Pět soudců Velkého senátu ESLP na svém zasedání dne 3. 7.2017 neshledalo žádný důvod pro to, aby se znovu zabývalo rozsudkem z 9. 2. 2017, který stanovuje způsob výpočtu náhrady za omezení práva na pokojné užívání majetku v souvislostí s dlouhodobou regulací nájemného pro případ tří českých stěžovatelů. Vláda by proto měla u těchto tří poškozených začít okamžitě s vyplácením vzniklých škod a soudem přisouzených finančních náhrad. Únorový judikát odpovídá ustálené judikatuře ESLP a žádost státu o posouzení možnosti požádat o opakované posouzení Velkým senátem neměla naději na úspěch. Na přímý dotaz tisku také Ministerstvo spravedlnosti nebylo schopno žádný takový důvod uvést. Cílem bylo zřejmě jen posunutí právní moci rozsudku o pár měsíců, čímž mimo jiné stát získal čas pro ochranu vnitrostátní neobhajitelné judikatury, podle které jsou každý měsíc zamítány další žaloby.


Způsob stanovení odškodnění jako rozdílu dvou hodnot regulovaného nájemného platného několik let (2006-2007) před tím, než zákon 107/2006 Sb. přiblížil po roce 2013 regulované nájemné obvyklému tržnímu nájemnému, byl všemi soudci ESLP jednoznačně shledán nepřijatelným. Stanovoval totiž výši odškodnění často nižší než 5% vzniklé škody, takže odškodnění nepokrývalo ani náklady soudních poplatků takového sporu.


Nyní bude mimořádně zajímavé sledovat, jak se důsledky tohoto rozsudku ESLP promítnou do rozhodovací praxe českých soudů. Podle řady indicií z probíhajících případů se však domácí soudy opět snaží právní názor ESLP ignorovat, stejně jako několik let ignorovaly nálezy Ústavního soudu.


Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z. s. (OSMD) považuje Evropským soudem stanovený způsob výpočtu náhrady škody za regulaci nájemného za jediný přijatelný a nezbytný k tomu, aby se stěžovatelé mohli konečně po dlouhých letech domoci vnitrostátního prostředku nápravy včetně odpovídajícího odškodnění.

Dne 11. 7. 2017   Správní rada Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s.

 

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.