Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

VALNÁ HROMADA 17.9.2020

SPRÁVNÍ RADA OSMD V ČR SVOLÁVÁ VALNOU HROMADU NA ČTVRTEK 17.9.2020

Místo konání „Bílý dům“ v Libni, U Meteoru 6, Praha 8

(administrativní budova Úřadu městské části Praha 8, kde se konají i pražské přednášky OSMD)

REGISTRACE ČLENŮ: 16:00 – 17:00 hodin

Program

— Zahájení VH
— Schválení zapisovatelů a skrutátorů
— Seznámení s programem VH
— Zpráva o činnosti Sdružení a UIPI
— Zpráva o hospodaření za rok 2019
— Zpráva revizní komise za rok 2019
— Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
— Schválení účetní závěrky OSMD
— Schválení změny stanov OSMD
— Návrh a volba správní rady na 2 roky
— Návrh a volba revizní komise na 2 roky
— Návrh rozpočtu na rok 2020
— Schválení rozpočtu na rok 2020
— Informace k aktuálním tématům
— Diskuse

POUZE PRO ČLENY OSMD!

Připomínáme členům, že ke vstupu na valnou hromadu je potřeba prokázat svou totožnost občanským průkazem. V případě zastupování člena OSMD je třeba předložit i notářsky ověřenou plnou moc


Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.