Probíhá testovací provoz portálu ...

ÚS přiznal náhradu škody za regulaci nájemného


Dne 30.1.2018 vydal Ústavní soud svůj nález IV. ÚS 2326/16. o stanovení výše odškodnění za regulaci nájemného v letech 2005 – 2006, dotyčnému stěžovateli přiznal náhradu škody stanovenou výpočtem rozdílu mezi nájemným obvyklým (tržním) a nájemným regulovaným.

Ústavní soud v tomto rozhodnutí zohlednil loňský rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice - č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg proti České republice - č. 65546/09), v němž byla jasně vyřčena povinnost státu odškodnit oběti regulace nájemného ve výši rozdílu mezi tržním a regulovaným nájemným.

ÚS uznal, že zásah do majetkových práv stěžovatele představuje porušení čl. 11 odst. 1 Listiny, resp. čl. 1 Dodatkového protokolu a zkonstatoval, že obecné soudy "jsou povinny při rozhodování o výši náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006 vycházet jako z primárního kritéria z rozdílu mezi obvyklým (tržním) nájemným v daném místě a daném čase a nájemným, kterého mohl dle právní úpravy vlastník dosahovat či kterého skutečně dosahoval."

Upřesňujeme, že se jedná o případy těch pronajímatelů, jejichž spor se státem stále probíhá, nikoliv všech, kteří byli regulací nájemného dotčeni.

O tématu hovoří předseda OSMD doktor Šimeček v České televizi - zde

Také místopředseda Karel Polata se k této problematice vyjadřuje - zde


 

Kalendář událostí

Špindlerova 1128, Ústí nad Orlicí, Česko

Byt, 2+1, 57 m2, 140 Kč/m2/měsíc

8 000 Kč/měsíc

Více

Husitská 157, Praha 3-Žižkov, Česko

Nebytové prostory, 1, 14 m2, 285 Kč/m2/měsíc

3 990 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 23 m2, 389 Kč/m2/měsíc

8 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.