Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Kontakty

Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s.

IČ: 48135259, Spisová značka: L 2246 vedená u Městského soudu v Praze

ID datové schránky: ux2wq9x  
kontakty na kanceláře: Praha - Brno - Plzeň 

 

ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘ PRAHA
Mánesova 1410/69, Praha 2 - Vinohrady ... na mapě

Úřední hodiny: po, út, st 15:00 – 17:00 hod, v jiných hodinách po domluvě

UPOZORŇUJEME NA AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OKOLÍ PRAŽSKÉ KANCELÁŘE!

Korespondenční spojení:
OSMD
P.O. Box 70
120 21 Praha 2

Telefon / zázn.: +420 233 344 573
Mobilní číslo: +420 774 976 233
E-mail: osmd@osmd.cz
IČO: 48135259
DIČ: CZ48135259
Bankovní spojení OSMD: č. bankovního účtu: 2100052472/2010

POBOČKA BRNO
Krokova 2, 615 00 Brno ... na mapě

Konzultační dny: úterý 16:00 – 18:00 hod (o prázdninách provoz omezen)

Vedoucí pobočky: Ing. arch. Helena Vařejková 
Telefon / zázn.: 545 244 930 
Mobilní tel.: 739 448 638 
E-mail: osmd.brno.kanc@volny.cz 
Otázky členství v OSMD a plateb za členství řeší ústřední kancelář Praha. 
Více informací o pobočce v Brně najdete na samostatné stránce

POBOČKA PLZEŇ
AK kancelář JUDr. Petra Marková

Barrandova 19, 326 08 Plzeň - Petrohrad (poblíž Mikulášského náměstí)

Konzultační dny: dle dohody 

Vedoucí pobočky: JUDr. Petra Marková 
Tel.: 602 828 812 (konzultace není možno provádět telefonicky) 
E-mail: markova@akmarkova.cz 

Otázky členství v OSMD a plateb za členství řeší ústřední kancelář Praha.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.

Úvodní stránka Rychlá pomoc členům Členská zóna Pronájem od majitele Mapa webu RSS