Probíhá testovací provoz portálu ...

MPO pozastavilo novelu živnostenského zákona !

Dne 4. března proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí setkání pracovní skupiny na téma „revize dávek na bydlení“. Za OSMD se zúčastnil předseda RNDr. Tomislav Šimeček a místopředseda Ing. Karel Polata. Z úst zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu zaznělo sdělení, že premiér Andrej Babiš po jednání vlády minulou středu zastavil další práce na novele živnostenského zákona, která měla zařadit pronájem mezi koncesované živnosti. Správní radě se podařilo pana premiéra ještě předtím kontaktovat a zaslat mu stanovisko OSMD k připravované novele.

Ministryně Maláčová a starostové některých severočeských obcí se ale stále domnívají, že by tento krok zlepšil situaci okolo problematického „obchodování s chudobou“ a špatně nastavených dávek na bydlení. Proto bude správní rada situaci, v zájmu našich členů, i nadále bedlivě sledovat!

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vodárenská 1962, Kročehlavy, Kladno, Česko

Byt, 2+1, 37 m2, 270 Kč/m2/měsíc

10 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.