Probíhá testovací provoz portálu ...

Ukončení nájmu bytu, zmizení nájemce, úmrtí nájemce...

Jakými pravidly se řídí ukončení nájmu bytu, co dělat, když nájemník beze stopy zmizí nebo když zemře? I další zajímavá témata přináší aktuální Střecha č. 1/2019  . Už dnes v členské zóně, cca za 14 dní u vás ve schránce!

Z témat aktuální Střechy vybíráme:


Poselství vlastníkům nemovitostí v ČR
Co dělat, když nájemník „zmizí“?.
Ukončení nájmu bytu – 1. část
Úmrtí nájemce bytu
Několik postřehů k daním z příjmů
K daňovému přiznání za rok 2018
Vybrané tabulkové údaje pro rok 2019
Čím nahradit nevyhovující kotle na pevná paliva?
„Za peníze v Praze dům“
Dotace, granty a další formy státní podpory v roce 2019
Obnova vlastnických práv u objektu Klinika na pražském Žižkově
Přechod digitálního televizního vysílání na novou normu DVB-T2
Úvaha o modernizaci domovních telefonů a přístupového systému domu

Časopis Střecha vydává OSMD pravidelně od roku 1994 a členům sdružení je zasílán zdarma. Pokud se chcete stát našimi členy, více informací najdete zde

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vodárenská 1962, Kročehlavy, Kladno, Česko

Byt, 2+1, 37 m2, 270 Kč/m2/měsíc

10 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.