Probíhá testovací provoz portálu ...

Proběhlé kauzy

Výběr z kauz k jejichž pozitivnímu vyřešení OSMD přispělo:

 • Stížnost u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP)
  Spor pronajímatelů s českým státem byl vyvolán politickým odmítáním deregulace nájemního bydlení. Rozdíl mezi tržním a regulovaným nájemným byl vlastně plošnou sociální dávkou snižující výdaje na bydlení velké části českých domácností. (Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj bylo v roce 2004 v ČR ještě 745 000 bytů postižených „regulovaným“ nájemným.) Sociální podpora nájemníků v regulovaných bytech byla finančně zcela na úkor pronajímatelů. Protahováním doby uplatňování regulace bydlení byli poškozeni jak pronajímatelé, tak lidé, kteří neměli výhodu nájemního bydlení za cenu dotovanou vlastníkem nemovitosti.
  Vlastníci v době regulace nájemného se snažili letitými nákladnými spory dosáhnout spravedlivé výše nájemného. Dlouhodobým soustavným tlakem se deregulace nájemného již dosáhlo. Stalo se tak za významného přispění OSMD, které svojí aktivitou přimělo český stát regulaci uvolnit.
    Prozatím zůstala nevyřešena otázka odškodnění pronajímatelů za dobu neodůvodněného regulovaného nájmu.
  více informací k tématu
  ... výběr pouze o stížnosti OSMD u ESLP 

(Antidiskriminační) postup při výběru nájemce
V roce 2015 sledovali zástupci OSMD se zájmem kauzu realitní makléřky, která odmítla zájemce o bydlení romského původu a byla za to obžalovaná z diskriminace. Tento precedentní případ se ocitl v zájmu médií i různých zájmových skupin vč. OSMD, jehož vedení se zúčastnilo i jednání soudu přímo v Litoměřicích.
Z kauzy, jednání a výroku soudu vyplynulo antidiskriminační doporučení pronajímatelům při výběru zájemce o pronájem. Podrobnosti jsou dostupné v členské zóně.

Návrat předkupního práva
Institut předkupního práva může výrazným způsobem přispět ke zjednodušení fungování příslušných právních vztahů scelením rozdrobeného vlastnictví při plném zachování práv dotčených subjektů. Jaké změny novela přinesla...

Vodovodní přípojky
Představitelé OSMD hasili následky nepovedeného zákona č. 274/2001 Sb., který vlastníkům nemovitostí proti jejich vůli daroval vodovodní přípojky. Aktivitou představitelů OSMD se novelou vyřešila hrozba povinnosti starat se o opravy, údržbu a obnovu přípojek.
Majitelům českých nemovitostí (nejen pronajímatelům) hrozilo financování oprav přípojek v řádu desítek až stovek tisíc korun.
Katastrální zákon a jeho prováděcí vyhlášky
Katastrální zákon má zásadní vliv na jistotu vlastnického práva k nemovitostem. Nový zákon byl upraven podle požadavku OSMD.
Více o informování majitelů nemovitosti před vkladem do katastru si přečtěte v samostatném článku.
/Pozn.: Tato kauza má své pokračování díky způsobu interpretace zákona./
Zrušení regulace nájemného v České republice
Zrušení regulace a narovnání vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem patřilo mezi základní cíle při vzniku OSMD.
Po 18 letech usilovné a vytrvalé aktivity představitelů OSMD mohou dnes všichni pronajímatelé v České republice svobodně uzavírat smluvní vztahy bez omezení výše nájemného.
Regulace nájemného je popsána na samostatné stránce (a přejme si, aby zůstala historií). 

Informace na této stránce průběžně doplňujeme o nové kauzy i starší již vyřešené záležitosti.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.