Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Úroky z jistoty (kauce)

V důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku se uvádí:

„Protože nájemce dává složením jistoty pronajímateli k využití vedle své peníze, aniž za to dostává protiplnění, má právo na úrok z jistoty.“

Dále §2254 bod (2) praví, že "nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby."
Ohledně výše úroku ale nepanují jednoznačné názory.

Uvedené ustanovení je velmi nešťastně formulované a v praxi vyvolává mnoho otazníků. Zásadním problémem je, že žádný předpis „zákonnou sazbu“ úroku z jistoty nestanoví, resp. doposud nebyl přijat. V úvahu proto připadá použití § 1802 OZ, podle kterého, „mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí úroky ve výši stanovené právním předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy“....

Podrobnější pohled na problematiku úroků z jistoty a návody pro pronajímatele, jak lze k tomuto problémů přistoupit, přináší článek JUDr. Jiřího Odehnala - Právo nájemce na úroky z jistoty (dřívější kauce podle § 686a OZ-1964) - novinka v členské zóně webu OSMD!

Pokud nejste našimi členy, ale chtěli byste se jimi stát, přečtěte si vše o Podmínkách členství 

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.