Probíhá testovací provoz portálu ...

Publikace a vzdělávání

  • Časopis STŘECHA

OSMD vydává vlastní časopis pro své členy a odbornou veřejnost pravidelně od roku 1994
Více o časopisu najdete na samostatné stránce v sekci SLUŽBY.
Archiv všech čísel je dostupný v členské zóně.

Neperiodické odborné publikace, na kterých se významně podílelo OSMD:

  • Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Nakladatelství VOX, 1. vydání, červenec 2017, autorka Ing. Simona Kropáčková. Aktuální průvodce bytovou problematikou, na jejímž vzniku se významně podílelo i OSMD, autorsky přispěl a její obsah redigoval předseda RNDr. Tomislav Šimeček, mezi autory dále nalezneme spolupracující daňovou poradkyni Ing. Magdalenu Čudovou, odbornici na rozúčtování tepla Věru Brodeckou a další autory. Kniha je vítaným pomocníkem pro ty, kteří se věnují nájemnímu bydlení.

CENA PRO ČLENY OSMD: 300 Kč, možno osobně koupit v kanceláři OSMD po domluvě. Lze zaslat doporučeně za poštovné 70 Kč - nutno zaplatit předem na účet (kontaktujte prosím kancelář).  • Místně obvyklé nájemné

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) vydalo publikaci Místně obvyklé nájemné.
Vydáno v Praze, 16.12.2010.


Publikace byla vytvořena v době, kdy v České republice končila regulace nájemného a nebyla stanovena ani pravidla MMR pro přípravu mapy místně obvyklého nájemného.V tuto dobu vydalo OSMD v předstihu knihu předních ekonomických odborníků (z Vysoké školy ekonomické v Praze, Ústavu osobního inženýrství v Brně, Institutu regionálních informací v Brně a dalších). Ta definuje, co je to místně obvyklé nájemné, z jakých údajů je možné ho zjišťovat, jaký význam má, k čemu má sloužit a kde je, možné ho zjistit. Přechod na placení místně obvyklého nájemného je cestou k ústavně konformnímu nájemnímu právu, které ale musí být ještě doplněno návratem k obnovení všech vlastnických práv.

Představení publikace najdete ZDE.
V prodeji u LINDE PRAHA a v ústřední kanceláři OSMD v Praze.

  • Regulace nájemného - Mýty a důsledky

Místopředseda OSMD Robert Axamit vydal brožuru na téma Regulace nájemného - Mýty a důsledky, kde se snaží vyvrátit mýty o regulovaném nájemném a naznačit i jeho důsledky. Celý text je ke stáhnutí níže. Autor vítá veškeré připomínky.
Praha, 1.3.2010
Regulace nájemného - mýty a důsledky

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.