Probíhá testovací provoz portálu ...

OSMD pobočka Brno

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAJITELŮ DOMŮ v ČR
Pobočka Brno

Krokova 2
615 00 Brno - Židenice

Vedoucí pobočky: Ing. arch. Helena Vařejková
Telefon / zázn.: 545 244 930
Mobilní tel.: 739 448 638
E-mail: osmd.brno.kanc@volny.cz


TERMÍNY porad a přednášek pořádaných v Brně najdete v kalendáři OSMD.

Každé úterý 16 - 18 hod. (o prázdninách provoz omezen).

Otázky členství v OSMD, plateb za členství: ústřední kancelář Praha

(pouze pro objednané zájemce, termíny mohou být upraveny/zrušeny podle zájmu).

Ceník právního a daňového poradenství
Konzultace v trvání 30 minut jsou placené.
Pro členy OSMD je zvýhodněná cena 100 Kč / 30 minut.
Pro nečleny je cena 300,- Kč / 30 minut. Částka musí být v den konzultace připsána na bankovním účtu OSMD.

Jak se objednat
- telefonicky na č.: 739 448 638
- e-mailem na adrese osmd.brno.kanc@volny.cz
- vždy Vám bude zpětně potvrzeno, na kterou hodinu se máte dostavit
- neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout
V případě časové kolize jsou členové OSMD objednáváni přednostně.

Místo: bude aktuálně uvedeno v kalendáři , čas od 17:00 do 19:00 hod.


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vodárenská 1962, Kročehlavy, Kladno, Česko

Byt, 2+1, 37 m2, 270 Kč/m2/měsíc

10 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.