Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Uzavírání nových smluv s dodavateli vody

OSMD hájící zájmy majitelů domů a dalších nemovitostí nesouhlasí s některými ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích. Konkrétně s přetrvávajícím přenesením odpovědnosti z konečných odběratelů na majitele domu (např. za kvalitu vypouštěné vody do odpadu a dalšími).

Na základě otevřeného dopisu ministrovi zemědělství Ing. Marianu Jurečkovi byla uspořádána schůzka za účasti předsedy OSMD RNDr. Šimečkem s dvěma náměstky ministra zemědělství.
Výstupem jednání bylo mj. stanovisko Ministerstva zemědělství. Podle MZ např. není možné v okamžiku, kdy je dodávaná voda odběratelem hrazena a probíhá jednání o podobě nové smlouvy, na odběratele vytvářet nátlak v podobě výhružek o zastavení vody či snad dokonce toto odpojení provést.
Celé stanovisko Ministerstva zemědělství.

Pro příklad uveďme, že nepodepsání smlouvy s problematickým smluvním ujednáním zachránilo majiteli jednoho činžovního domu (respektive jeho nájemcům) cca 350 tis. Kč. Více informací najdete ve Střeše č. 1/2015.

Dokumenty, doporučení a vzory pro jednání s vodárenskými společnostmi naleznete v členské zóně.

V okamžiku novelizace tohoto zákona se tomuto tématu bude  OSMD věnovat také legislativně.

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.