Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Vznik nájmu

Výběr zájemce o pronájem

  • Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem, stanovení vhodného postupu při výběru zájemců a dodržení antidiskriminačních standardů.

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY

Vznik nájemního vztahu

  • Problematika přechodu stávajících nájemních smluv. Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku. Nájem nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání. Náležitosti nájemní smlouvy. Ustanovení o společném nájmu. Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání, základní povinnost nájemce - placení nájemného, zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu, možnosti nájemce domáhat se snížení nájemného na obvyklou výši, vyloučení snížení nájemného v průběhu nájmu, zvyšování nájemného v případě stavebních úprav, služby spojené s užíváním bytu, splatnost nájemného a záloh na služby, složení dlužného nájemného do notářské úschovy, úpravy kaucí (jistot), právo nájemce v bytě pracovat a podnikat, provádění drobných oprav a údržby bytu, právo chovat v bytě zvíře, strpění úpravy bytu a domu, právo pronajímatele rozhodovat o změnách v bytě nebo domě prováděných nájemcem, povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě, souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, ...  
    Vzory nájemních smluv s fyzickou a právnickou osobou. Vzor podnájemní smlouvy. 

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY

Krátkodobé pronajímání

  • Krátkodobé pronájmy, sdílené pronájmy, AirBnb, právní rozbor a daňové hledisko.

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY

Kalendář událostí

Barrandova 27, Plzeň 2-Slovany-Východní Předměstí, Česko

Byt, 3+kk, 73 m2, 138 Kč/m2/měsíc

10 079 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 23 m2, 389 Kč/m2/měsíc

8 950 Kč/měsíc

Více

Hradeckých 5, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 78 m2, 243 Kč/m2/měsíc

19 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.