Probíhá testovací provoz portálu ...

Série seminářů "Jak lépe spravovat bytový fond" 2018

Občanské sdružení majitelů domů v ČR z. s. Vás srdečně zve na speciální semináře, které jsou určené pro zástupce obcí a majitele domů v ČR a které budou realizovány v průběhu podzimu tohoto roku ve vybraných městech. 

VSTUP ZDARMA/ nutno se předem přihlásit - viz níže

Forma seminářů

Semináře jsou v délce trvání dvou a půl hodiny. Po krátké pauze na občerstvení bude následovat diskuze na předem vyslechnuté téma. Všechna témata přednáší předseda sdružení RNDr. Tomislav Šimeček, kromě tématu Rozúčtování nákladů (přednáší Věra Brodecká).

Témata seminářů

A. Jak si legálně zajistit bydlení

B. Místně obvyklá cena bydlení – proč je dána téměř výhradně lokalitou

C. Správa a údržba atraktivity bytového fondu

D. Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa 

  Přihlášení na Seminář

Zájemce se přihlašuje na jednotlivé semináře podle vlastního výběru. Je v tomto případě nutné respektovat termínové uzávěrky, vždy pět dní před konáním daného semináře.


 • Brno 18.09.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Hotel OMEGA Brno*** Křídlovická 19b Brno
 • Brno, 18.09.2018, 14:00 - 16:30
  Místně obvyklá cena bydlení – proč je dána téměř výhradně lokalitou
  Hotel OMEGA Brno*** Křídlovická 19b Brno
 • Brno, 19.09.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Hotel OMEGA Brno*** Křídlovická 19b Brno 
 • Brno, 19.09.2018, 14:00 - 16:30
  Jak si legálně zajistit bydlení
  Hotel OMEGA Brno*** Křídlovická 19b Brno
 • Ústí nad Labem, 26.09.2018, 10:00 - 12:30
  Místně obvyklá cena bydlení – proč je dána téměř výhradně lokalitou
  Comfort Hotel Ústí nad Labem City*** Masarykova 36, Ústí nad Labem
 • Plzeň, 03.10.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Konferenční prostory Éčko, Guldenerova 17, Plzeň
 • České Budějovice, 04.10.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Školící centrum České Budějovice, Lannova tř. 1893/32a, Č. Budějovice
 • Liberec, 10.10.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec
 • Ostrava, 17.10.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Hotel Nikolas, Nádražní 124, Ostrava
 • Ostrava, 17.10.2018, 14:00 - 16:30
  Jak si legálně zajistit bydlení
  Hotel Nikolas, Nádražní 124, Ostrava
 • Olomouc, 18.10.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Comfort Hotel Olomouc Centre*** Wolkerova 1197/29 Olomouc
 • Olomouc, 18.10.2018, 14:00 - 16:30
  Místně obvyklá cena bydlení – proč je dána téměř výhradně lokalitou
  Comfort Hotel Olomouc Centre*** Wolkerova 1197/29 Olomouc
 • Hradec Králové, 24.10.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Adalbertinum, Československé armády 300, Hradec Králové
 • Pardubice, 25.10.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  PVV, s.r.o., Ideon Pardubice, Jiráskova 1963, Pardubice
 • Praha, 07.11.2018, 10:00 - 12:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3
 • Praha, 07.11.2018, 14:00 - 16:30
  Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa
  Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3
 • Praha, 08.11.2018, 10:00 - 12:30
  Místně obvyklá cena bydlení – proč je dána téměř výhradně lokalitou
  Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3
 • Praha, 08.11.2018, 14:00 - 16:30
  Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa
  Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3
 • Praha, 15.11.2018, 16:30
  Správa a údržba atraktivity bytového fondu
  U meteoru 6, Praha 8
 • Praha, 15.11.2018, 18:15
  Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa
  U meteoru 6, Praha 8

  Zájemci o účast na semináři se přihlašují prostřednictvím závazné přihlášky a to formou:

 • Odesláním emailu na seminare.osmd@stance.cz s potvrzením své účasti na vybraném semináři
 • Telefonicky: na tel.: +420 725 015 374
  (v obou případech uvede celé jméno, adresu, email adresu, telefon a seminář, který si v daném městě vybral)
 • Webovým formulářem níže

  Jak emailem, tak telefonicky přihlášeným zájemcům bude odeslán potvrzovací email. Do té doby je jeho přihláška nepotvrzena.

"Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem a zároveň uděluje souhlas k zasílání aktuálních informací pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)."

   

 


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

1
* Přednáška:
 
Vaše odpověď:
v
 

2
* Jméno a příjmení
 

3
* Telefon
 

4
* E-Mail
 

5
Poznámka:
 

6
 
Vaše odpověď:
 

7
 
Vaše odpověď:
 

Odeslat data

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.