Probíhá testovací provoz portálu ...

Třetí vlna kotlíkových dotací od pondělí 1.dubna

V pondělí 1. dubna odstartuje v krajích třetí a poslední vlna kotlíkových dotací. Jako první vyhlašuje výzvu pro občany Karlovarský kraj, který začne přijímat žádosti 11. června. Ještě dříve stihne spustit příjem žádostí Moravskoslezský, Středočeský a Olomoucký kraj. Ostatní se přidají postupně, kotlíkové dotace musí vyhlásit do konce září. V poslední vlně kraje rozdělí 3,125 miliardy korun, které na výměny kotlů přímo v domácnostech vyjednal ministr životního prostředí Richard Brabec se svým týmem v roce 2014 v Evropské komisi. Žádosti bude opět možné podávat elektronicky, bez front před krajskými úřady. Na nový - ekologičtější - zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč.

Tab. Vyhlášení a příjem 3. vlny kotlíkových dotací v krajích

Kraj

vyhlášení výzvy

příjem žádostí

 
 

Moravskoslezský

10. 4. 2019

13. 5. 2019

 

Královéhradecký

1. 7. 2019

11. 9. 2019

 

Liberecký

15. 7. 2019

23. 9. 2019

 

Vysočina

září 2019

říjen 2019

 

Středočeský

konec dubna 2019

1. 6. 2019

 

Ústecký

první týden v červenci

16. 9. 2019

 

Karlovarský

1. 4. 2019

11. 6. 2019

 

Pardubický

30. 9. 2019

31. 10. 2019

 

Jihomoravský

druhá polovina září

druhá polovina října

 

Olomoucký

30. 4. 2019

4. 6. 2019

 

Zlínský

září 2019

říjen 2019

 

Plzeňský

září 2019

říjen 2019

 

Jihočeský

přelom srpen/září

přelom září/říjen

 

Praha

16. 9. 2019

31. 10. 2019

 

 

Více o Kotlíkových dotacích se dočtete zde

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.