Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Aktuálně řešíme

 • Návrhy zákonů - opatření ke zmírnění dopadů koronaviru na nájemce

1. dubna 2020 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj návrh zákona, díky němuž by pronajímatel nemohl dát nájemci výpověď pro neplacení nájemného, pokud by nájemce v důsledku koronavirové krize měl problém své finanční závazky zaplatit.

...více informací k tématu


 • Návrh novely živnostenského zákona - únor 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje změnu živnostenského zákona, jejíž součástí by bylo zařazení pronájmu mezi živnosti, a to v případě pronajímání 3 a více bytů v domech s více než třemi bytovými jednotkami.

Jak se k tomuto návrhu staví OSMD?

...více informací k tématu


 • Návrh novely zákona o dani z příjmu - únor 2018

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmu. Pokud by došlo ke schválení této novely, byli by  pronajímatelé prakticky jedinou skupinou obyvatel, které by bylo daňové zatížení zásadním způsobem zvýšeno. Zástupci OSMD se proto snaží podnikat různé kroky, aby dali najevo, že s tímto návrhem principiálně nesouhlasí.  

.... více informací k tématu

 • Zákon o sociálním bydlení
  Potřeba zákona, který by upravil podmínky pomoci v oblasti bydlení sociálně slabších občanů, posledních několik let nabývá na naléhavosti. Představy o principech tohoto zákona se velice liší napříč politickým spektrem a odlišné názory panují i mezi jednotlivými angažovanými institucemi. 
  Naše sdružení má na tento zákon jednoznačný názor. V diskuzích s politickými představiteli a v médiích tento postoj prezentoval zpravidla bývalý (nyní čestný) předseda sdružení RNDr. Tomislav Šimeček. 
  ... více informací k tématu na stránce o sociálním bydlení.
 • Zóny placeného stání v Praze
  Problémy s omezením možnosti parkování majitelů nemovitostí, snížením flexibility pronájmu, prodražením údržby nemovitostí, přesouváním problému s parkováním a chybějících míst pro parkování prezentovalo OSMD na základě podnětu svých členů představitelům Prahy.
  ... více informací k tématu
 • Měřiče tepla
  Problematika spojená s vyhláškou 318/2012 Sb., která předepisuje vlastníkům nemovitosti povinnost mít od 1.1.2015 nainstalovány tzv. „měřiče tepla“, resp. „vodoměry na teplou vodu“. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o normu o indikátorech tepla na radiátorech a měření teplé užitkové vody. 
  ... více informací k tématu
 • Zákon o ochraně památkového fondu

Hlavním úkolem tohoto zákona musí být pokusit se spravedlivě skloubit jedno z nejdůležitějších práv tvořících pilíř              demokracie, tj. ochranu vlastnictví, které garantuje výlučné právo vlastníka užívat svůj majetek a veřejného zájmu, aby i majetek soukromých subjektů, který je obdivován pro svoje estetické, historické a jiné vlastnosti zůstal pro lidstvo zachován.  - připomínky OSMD byly zaslány na Ministerstvo kultury v roce 2019

...více informací k tématu 

Pomozte OSMD sledovat přípravu legislativy, její dopady i jednání významných subjektů pro trh s bydlením!

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.