Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Valná hromada OSMD přesně za měsíc

Správní rada OSMD svolává valnou hromadu sdružení:

Kdy: sobota 21. dubna 2018 od 9.30 do 13.00 hodin  

Kde: "Bílý dům  v Libni", U Meteoru 6, Praha 8 (budova, kde se konají pražské přednášky) POZOR NA ZMĚNY V DOPRAVĚ!! 

Registrace členů:  8.30 – 9.30 hodin! (připomínáme, že ke vstupu na VH je třeba prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, v případě zastupování člena OSMD je třeba předložit notářsky ověřenou plnou moc). 

Program: 

9:30 Zahájení VH

Schválení zapisovatelů a skrutátorů
Seznámení s programem VH
Zpráva o činnosti Sdružení a UIPI
Návrh a volba správní rady na rok 2018 - 2020
Návrh a volba revizní komise na rok 2018 - 2020
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zpráva revizní komise za rok 2017
Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
Schválení účetní závěrky OSMD
Návrh rozpočtu na rok 2018
Schválení rozpočtu na rok 2018
Zhodnocení bytové problematiky v ČR
Informace k aktuálním tématům
Diskuse

 

Všichni členové jsou srdečně zváni!

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.