Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Letní Střecha v členské zóně webu

Zajímá vás, kdo hradí výměnu či opravu vodovodní přípojky? Jak zkontrolovat a případně reklamovat patní vodoměr? Přečtěte si Střechu!

Pro členy dostupná v členské zóně, ve vašich schránkách cca do tří týdnů.

Střecha 2/2019:

Důležité informace a služby pro členy OSMD
Správní rada nezahálí
Slovo úvodem
Hrozí vašim nájemcům odebrání příspěvku na bydlení?
Odmítavé stanovisko OSMD k návrhu MPO zařadit pronájem bytů mezi živnosti!
Duel – neduel o návrhu udělat z pronajímání živnost
Kdo hradí opravu (a výměnu) vodovodní přípojky?
Měření spotřeby vody v domech
Minimum k montáži poměrových bytových vodoměrů
Daně 2019 – novinky
Ukončení nájmu bytu - 2. část
Zápis z valné hromady OSMD 2019
Mezinárodní konference „Správa budov 2019“ na Slovensku
Krátce z Brna

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.

Úvodní stránka Rychlá pomoc členům Členská zóna Pronájem od majitele Mapa webu RSS