Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Máte slovo s místopředsedou OSMD

V pořadu České televize Máte slovo s datem 25.4. jste mohli za diskuzním stolkem zahlédnout i místopředsedu OSMD Ing. Karla Polatu.

Téma pořadu znělo "Drahé bydlení" a další diskutujícími byli: Klára Dostálová - ministryně pro Místní rozvoj (ANO), Mikuláš Ferjenčík - Česká pirátská strana, Tomáš Kadeřábek - ředitel Asociace Developerů, Milan Taraba -předseda Sdružení nájemníků ČR.

Krátce se vyjádřili i v publiku sedící předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček a výkonný místopředseda Ing. Milan Krček.

Proč je tedy (zejména ve městech jako Praha a Brno) nájemní bydlení tak drahé? Zazněly argumenty jako: proběhnuvší privatizace bytového fondu, překážky, které stát klade stavebnímu procesu (dlouhá doba při schvalování stavebního povolení), zvýšení poptávky po bytech v závislosti na některých změnách ve společnosti (související např. i se zájmem cizinců o bydlení v našem bezpečném státě) a další. Karel Polata dále upozornil například na fakt, že na rostoucích cenách nových bytů paradoxně nejvíce profituje stát.  Zvýšeným daňovým zatížením (DPH atd.) si nyní bere až 4x více než před 12 lety.

Více se můžete dozvědět při zhlédnutí celého pořadu - ZDE

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.

Úvodní stránka Rychlá pomoc členům Členská zóna Pronájem od majitele Mapa webu RSS