Probíhá testovací provoz portálu ...

Mimořádná přednáška v Brně k tématu Pronájem jako živnost

V reakci na nastalou situaci ohledně novely živnostenského zákona svolává pobočka Brno mimořádnou schůzi - jedno z témat bude "Pronájem bytů jako koncesovaná živnost". Jemu bude předcházet téma "Pronájem bytu cizincům".

Kdy: V úterý 12. března 2019 od 17:00 do 19:00 hod.

Kde: opět v „Bílém domě“,  v malém sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno-střed

Program:

17:00 - 17:45     Pronájem bytů cizincům

vzhledem k častým dotazům členů OSMD zařazujeme do úvodního bloku informace Cizinecké policie

správný postup a povinnosti pronajímatele po změně legislativy, pobyt cizinců na území ČR

písemné dotazy zašlete předem na kancelář osmd.brno.kanc@volny.cz

mjr. Mgr. Leopold Svoboda, vedoucí oddělení pobytových agend Brno

Cizinecká policie Brno, působnost: okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov a Blansko

17:50 - 19:00     Pronájem bytů jako koncesovaná živnost

Teze:   zpřísnění pravidel pronájmu více bytů by nově mohla být koncesovaná živnost. Upravit to má novela živnostenského zákona.

 

- informace k aktuální situaci

stanovisko vedení SR přijede z Prahy sdělit výkonný místopředseda OSMD v ČR ing. Milan Krček

 - právní rozbor advokátů a hledisko daňových poradců

přednesou a okomentují   Mgr.Dita Křápková, JUDr. Jiří Odehnal, ing.Petr Kubeš

- diskuze


Vstupné pro člena OSMD je 50 Kč, ostatní 100 Kč. Přednášky jsou přístupné veřejnosti.

Více o  Přednáškách

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vodárenská 1962, Kročehlavy, Kladno, Česko

Byt, 2+1, 37 m2, 270 Kč/m2/měsíc

10 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.