Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Příspěvek na bydlení a vyúčtování služeb

V reakci na podněty některých našich členů (jejichž nájemci se setkávali na úřadech práce s informacemi, že je nutné doložit vyúčtování služeb do 29.6., jinak by hrozilo odebrání příspěvku na bydlení) jednal místopředseda  OSMD Ing. Karel Polata s vedením  Generálního ředitelství úřadu práce. Z tohoto jednání vyplynulo, že:

Ustanovení § 7 zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, upravuje povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb do 31.08.2020.

Tedy pokud v období od nabytí účinnosti zákona č. 209/2020 Sb., tj. od 27.04.2020 do 31.08.2020 uplyne lhůta pro splnění povinnosti poskytovatele služeb doručit příjemci služeb vyúčtování, je poskytovatel služeb povinen toto vyúčtování doručit příjemci do 01.09.2020.

Z uvedeného vyplývá, že Úřad práce ČR, pro stanovení nároku na Příspěvek na bydlení, musí případně posečkat na doložení vyúčtování za zúčtovací období, kterým byl kalendářní rok 2019, až do 01.09.2020.

 


Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.