Probíhá testovací provoz portálu ...

Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitosti!

image
Všichni vlastníci nemovitostí musí do konce května zaplatit daň z nemovitosti za rok 2019.

Kolem 2000 prázdných obecních bytů v Praze

image
Analýza, kterou si nechal vypracovat pražský radní Adam Zábranský, uvádí počet prázdných městských bytů. A není to zrovna malé číslo.

Hrozí skutečně vašim nájemcům odebrání příspěvku na bydlení?

image
Pokud nedoloží roční vyúčtování výdajů spojených s bydlením, mohou přijít o příspěvek na bydlení, tvrdí někteří pracovníci úřadu práce. Je to skutečně tak?

Máte slovo s místopředsedou OSMD

image
V  pořadu České televize Máte slovo s datem 25.4. jste mohli za diskuzním stolkem zahlédnout i místopředsedu OSMD Ing. Karla Polatu. Téma pořadu - "Drahé bydlení".

Energeticky soběstačný dům s novou technologií

image
Nová technologie "more connect" umožní provést přestavbu starších domů na energeticky úsporné domy.

Třetí vlna kotlíkových dotací od pondělí 1.dubna

image
V krajích startují kotlíkové dotace. Je tu poslední šance získat peníze na nový kotel!
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vodárenská 1962, Kročehlavy, Kladno, Česko

Byt, 2+1, 37 m2, 270 Kč/m2/měsíc

10 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.