Probíhá testovací provoz portálu ...

Energeticky soběstačný dům s novou technologií

image
Nová technologie "more connect" umožní provést přestavbu starších domů na energeticky úsporné domy.

Třetí vlna kotlíkových dotací od pondělí 1.dubna

image
V krajích startují kotlíkové dotace. Je tu poslední šance získat peníze na nový kotel!

Změny v dopravě do pražské kanceláře

image
Opravy Vinohradské ulice si vyžádaly rozsáhlá dopravní opatření - proto pozor, pokud budete mířit do pražské kanceláře sdružení.

Přesně za měsíc bude valná hromada OSMD

image
Správní rada sdružení svolává valnou hromadu, kde se bude hovořit mimo jiné i o aktuálních tématech souvisejích s pronajímáním bytů.

O jednom duelu - neduelu

image
Komentář místopředsedy OSMD Ing. Karla Polaty k včerejší debatě Českého rozhlasu na téma "Pronájem jako živnost".

Krček vs. Křeček - souboj na vlnách Českého rozhlasu

image
V dnešním pořadu Českého rozhlasu Plus spolu diskutovali ohledně novely MPO místopředseda OSMD Ing. Milan Krček a zástupce ombudsmanky JUDr. Stanislav Křeček.
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.