Dotazník k Mapě nájemného

Vážení členové OSMD,
v tomto čísle časopisu Střecha najdete „Dotazník ke zjištění výše skutečně sjednaného smluvního nájemného v obcích ČR“. Prosíme o jeho vyplnění pouze ty z Vás, kteří pronajímáte byty na základě svobodného smluvního vztahu s nájemníky a nově jste uzavřeli nebo obnovili nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou v období po 1.4.2009 ( tedy nejde o změny nájemného podle „deregulačního“ Zákona č. 107/2006 Sb.!). Vámi vyplněný dotazník bude prostřednictvím naší kanceláře předán společnosti Institut regionálních informací, s.r.o. (dále IRI), která byla Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) vybrána k realizaci veřejné zakázky na „Poskytnutí služeb sběru, zpracování a poskytování dat o místně obvyklém nájemném na části území České republiky“, jinými slovy zakázky na zpracování oficiální cenové mapy místně obvyklého nájemného pro případné soudní spory o výši nájemného. Řešení, které IRI pro zpracování této zakázky navrhl, vychází z podmínek MMR, které vyžadují spolupráci přímých účastníků nájemního vztahu (majitelé a nájemníci), a dále, aby údaje o výši místně obvyklého nájemného vycházely z informací získaných ze skutečně uzavřených a placených nájemních smluv, které budou moci být případně ze strany MMR kontrolovány.
Vzhledem k výše uvedenému Vás prosíme o spolupráci. Věříme, že IRI využije své bohaté zkušenosti při sběru a zpracování informací o výši místně obvyklého nájemného v systému KISEB a nestranně vytvoří cenové mapy. Vaše jméno, příjmení a členské číslo v záhlaví dotazníku nebude obsaženo ve veřejné databázi, ale zůstane v chráněné databázi zpracovatele, a slouží pouze pro případnou zpětnou kontrolu údajů na základě požadavku MMR. Důležité je rovněž „Prohlášení“ o správnosti, úplnosti a pravdivosti v dotazníku uvedených údajů a jeho stvrzení Vaším podpisem. Proto je nutné zaslat originál poštou do naší kanceláře, e-mail mohou použít jen ti, kteří disponují digitálním podpisem.
Velice Vás prosíme o neprodlené vyplnění dotazníku a jeho zaslání bez vyplácení pomocí vložené odpovědní obálky (kterou můžete využít do 31. 7. 2011; po tomto datu nám pošta odpovědní obálku už nedoručí). Pokud v průběhu roku 2011 uzavřete novou nájemní smlouvu a budete ochotni nám aktualizovaná data zaslat, použijte další formulář (informace na webu www.iri.cz nebo v kanceláři OSMD). IRI bude informace o skutečně sjednaném nájemném zpracovávat a aktualizovat v měsíčním cyklu po celý rok 2011.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení .
Správní rada OSMD


Dotazník pro členy OSMD ke stažení - Excel

Dotazník pro členy OSMD ke stažení - PDF

Nejčastější otázky k dotazníku

 
Využívejte členských výhod...

...a podpořte ochranu
zájmů majitelů nemovitostí.

Nabídněte své volné prostory...
byty
kanceláře
prodejny
sklady,...

inzerujte s OSMD zdarma na 
PronajemOdMajitele.cz

 

Kalendář událostí:

19.01.2017 17:00
Přednáška Praha LEDEN

Vstup