Probíhá testovací provoz portálu ...

Výsledek vyhledávání
17.3.2017
Inzerce pronájmu Realitní inzerce na PronajemOdMajitele.cz je službou OSMD poskytovanou pro své členy zdarma. Jaké jsou výhody pro zájemce o pronájem? Nabí... Více

5.4.2016
Podmínky PronajemOdMajitele.cz Nabídky přímo od majitelů, pronajímatelů Na serveru PronajemOdMajitele.cz inzerují přímo majitelé nemovitostí... přehled všeh výhod. Inzerce zdarma je jen jedn... Více

15.1.2016
Jak vložit nabídku na PronajemOdMajitele.cz Vložení nabídky pronájmu Zadání nabídky, aktivace, deaktivace i znovu vystavení nabídky je zdarma. Nabídky jsou trvale archivovány a je možné je kdykoli opět vystavit.... Více

15.1.2016
Nápověda k inzerci PronajemOdMajitele.cz Členům OSMD přinášíme novou službu - realitní inzertní server PronajemOdMajitele.cz Zadávání inzerátů najdete v členské zóně pod záložkou PronajemOdMajitele.cz Na tomto m... VíceTÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 212 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.