Probíhá testovací provoz portálu ...

Výsledek vyhledávání
TV a rozhlas Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu? Kdo je poplatníkem těchto poplatků?  Poplatníkem je každý vlastník nebo uživatel přijíma... Více

Plynové spotřebiče Jak to bude s plynovými spotřebiči? - dokument s grafikou v pdf Stanovisko CTI k problematice spalinových cest u plynových spotřebičů Jak to bude s plynovými spo... Více

Vodárenské společnosti Problematika uzavírání nových smluv s vodárenskými společnostmi. Problematika nových smluv s vodárnami (SoDVaOOV): nejnovější rada spolupracujícího právníka ... Více

Prohlídky a čištění plynových spotřebičů – upřesnění k nařízení vlády 308/2015 Sb. Úvod do problematiky Pravidelné prohlídky a čištění plynových spotřebičů před platností Nařízení vlády 308/2015 (tedy před 1. 1. 2015) patřilo jednoznačně mezi povinnosti... Více

Jak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií JAK PŘEDEJÍT DEMONTÁŽI ELEKTROMĚRŮ A PLYNOMĚRŮ DISTRIBUTOREM ENERGIÍ Na OSMD se obrátila paní Simona V., členka OSMD, s požadavkem týkajícím se zabránění demontáží měřičů... Více

Jak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií II Ráda bych doplnila svůj předchozí článek o osobní zkušenost s ukončením/převodem odběru elektřiny. Je třeba si především uvědomit, že distributor a dodavatel elektrické energie ... Více

Paušální platby za služby Pozn. red.:  Kurzívou jsou uvedeny citace příslušných zákonů § 9 zákona č. 67/2013 Sb., o službách, upravuje paušální platbu takto (znění je identické od počátku účinn... VíceTÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+1, 106 m2, 282 Kč/m2/měsíc

29 900 Kč/měsíc

Více

Boleslavova 312, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 41 m2, 365 Kč/m2/měsíc

15 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.