Probíhá testovací provoz portálu ...

Výsledek vyhledávání
Tisková zpráva: publikace Místně obvyklé nájemné Praha, 16.12.2010 – Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) vydalo publikaci Místně obvyklé nájemné. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou stanovena ani pravid... Více

Tisková zpráva: Stanovisko OSMD k novelizaci vyhlášky č. 194/2007 Sb. Stanovisko OSMD ke způsobu měření tepla (ÚT) a teplé vody (TV). Úvodem – právní norma se týká JEN těch bytových domů, kde je centrální zdroj ÚT a TV. Pone... Více

Zákon o sociálním bydlení: Pomoc lidem v nouzi, nebo bič pro obce? Předseda OSMD Tomislav Šimeček opět upozorňuje, že hlavním kamenem úrazu navrhovaného zákona o sociálním bydlení je možnost zneužívání systému. tentokrát pro info.cz Záko... Více

Majitelé nemovitostí by si je měli střežit, aby o ně nepřišli Problém neoprávněných převodů nemovitostí v Katastru, přesměrování doručovací adresy majitelů a hlídání změn v evidenci Katastrálního úřadu jsou tématem článku, kde dostal prostor i před... Více

Návrat předkupního práva Je zřejmé, že ne každý by předkupní právo opět uvítal. OSMD se zastává návratu institutu předkupního práva. "Pokud není předkupní právo, které chrání spoluvlastníky, může se stát... Více

Zákon o sociálním bydlení: nutnost, na kterou nezbývá mnoho času Dlouhá historie zákona o sociálním bydlení od roku 2005 až do roku 2016 je popsaná v článku ...  Zákon o sociálním bydlení: nutnost, na kterou nezbývá mnoh... Více

Uplatňováním nového zákona o bydlení Česká televize, 30. 6. 2016, Studio 24 a reportáž na téma "Uplatňováním nového zákona o bydlení". 10. minuta ... Brífink Sdružení nájemníků s tématem nájemné a... Více

Návrh zákona o sociálním bydlení „neprošel“ odborným seminářem ve Sněmovně Návrh zákona o sociálním bydlení, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, je nebezpečným projevem sociálního inženýrství, které ve svých důsledcích poškozuje jak sociálně ... Více

Problémoví nájemníci O tom, že pronajímatelé to s některými nájemníky nemusí mít jednoduché dokládá reportáž TV Barrandov (16. 1. 2017, první reportáž). Nájemníci zcela zničili byt a nechali po sobě dluhy na... Více

Mediální ozvěny rozsudku ESLP ohledně regulace nájemného Výběr mediálních ozvěn rozsudku ESLP ohledně regulace nájemného: Články na internetu Hospodářské noviny Idnes  ... Více

Tisková zpráva OSMD k návrhu zákona o ochraně památkového fondu Citace z důvodové zprávy k zákonu: "Stanovení zákazu poškozování hodnot, pro které je památkové území chráněno jako památková rezervace nebo památková ... Více

Sociální bydlení ve Sněmovně a názor z OSMD Návrh zákona o sociálním bydlení, který nyní projednává Poslanecká sněmovna byl předmětem reportáže na ČT24. Předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček v reportáži (od minut... Více

Předseda Šimeček v Máte slovo na ČT ! Ve čtvrtek 18. 5. zavítal předseda OSMD do diskuzního pořadu paní Jílkové, tentokrát na téma Zákon o sociálním bydlení. Další pozvaní hosté byli: Mi... Více

Tisková zpráva - Rozsudek ESLP o odškodnění za regulaci nájemného nabyl právní moci Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ze dne 9. 2. 2017 (rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice - č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg proti České republice - č. ... Více

Nový článek na blogu předsedy OSMD V nejnovějším příspěvku na svém blogu se předseda Občanského sdružení majitelů domů RNDr. Tomislav Šimeček vyjadřuje k odškodňování za regulaci nájemného a postoji českého státu k této o... Více

Téma sousedské vztahy na TV Prima Ve čtvrtek 14. září diskutoval na internetové TV Prima náš místopředseda Ing. Karel Polata na téma "sousedské vztahy". Během zhruba třicetiminutové debaty prezentoval ... Více

Proběhla tisková konference OSMD na téma sociální bydlení V pondělí 9. 10. 2017 proběhla v kavárně Adria na Národní třídě tisková konference OSMD na téma sociálního bydlení se zástupci některých politických stran. Celou akci ... Více

Místopředseda OSMD oživuje příběhy hrdinství z doby heydrichiády Místopředseda našeho sdružení Ing. Karel Polata se před několika lety rozhodl, že příběhy z doby "operace Anthropoid" by neměly být zapomenuty a zasloužil se o odhalení několika pamětníc... VíceTÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Bieblova 648, Praha-Praha 5, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 200 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.