Probíhá testovací provoz portálu ...

Kalendář událostí

15.11.2018
Přednáška v Praze 15.11.2018

Přednáška pořádaná OSMD v Praze.

19.11.2018
Právní konzultace v Praze 19.11.2018 obsazeno

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

20.11.2018
Právní konzultace v Brně 20.11.2018

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

21.11.2018
Právní konzultace v Praze 21.11.2018 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

26.11.2018
Právní konzultace v Praze 26.11.2018 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

28.11.2018
Právní konzultace v Praze 28.11.2018 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

3.12.2018
Právní konzultace v Praze 3.12.2018 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

4.12.2018
Právní konzultace v Brně 4.12.2018

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

4.12.2018
Předvánoční setkání v Brně 4.12.2018

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

5.12.2018
Právník na telefonu 5.12.2018 od 13:00 do 15:00

Právní poradenství pro členy OSMD, bez objednání.

Zařazeno do štítků:

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.