Probíhá testovací provoz portálu ...

Kalendář událostí

17.1.2019
Přednáška v Praze 17.1.2019

Přednáška pořádaná OSMD v Praze.

21.1.2019
Právní konzultace v Praze 21.1.2019 obsazeno

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

22.1.2019
Daňové konzultace v Brně 22.1.2019

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

23.1.2019
Právní konzultace v Praze 23.1.2019 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

28.1.2019
Právní konzultace v Praze 28.1.2019 obsazeno

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

29.1.2019
Daňové konzultace v Brně 29.1.2019

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

30.1.2019
Právní konzultace v Praze 30.1.2019 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

6.2.2019
Právník na telefonu 6.2.2019 od 13:00 do 15:00

Právní poradenství pro členy OSMD, bez objednání.

13.2.2019
Daňové konzultace v Praze 13.2.2019 volné

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

14.2.2019
Přednáška v Praze 14.2.2019

Přednáška pořádaná OSMD v Praze.

19.2.2019
Právní konzultace v Brně 19.2.2019

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

20.2.2019
Daňové konzultace v Praze 20.2.2019 volné

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

26.2.2019
Daňové konzultace v Brně 26.2.2019

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

6.3.2019
Daňové konzultace v Praze 6.3.2019 volné

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

14.3.2019
Přednáška v Praze 14.3.2019

Přednáška pořádaná OSMD v Praze.

Zařazeno do štítků:

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Seifertova 447/53, Praha 3-Žižkov, Česko

Byt, 3+1, 80 m2, 220 Kč/m2/měsíc

17 600 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.