Probíhá testovací provoz portálu ...

Kalendář událostí

27.9.2017
Právní konzultace v Praze 27.9.2017 - obsazené

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

2.10.2017
Právní konzultace v Praze 2.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

3.10.2017
Přednáška v Brně 3.10.2017

Přednáška pořádaná OSMD v ČR v Brně.

4.10.2017
Právní konzultace v Praze 4.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

9.10.2017
Právní konzultace v Praze 9.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

10.10.2017
Právní konzultace v Brně 10.10.2017

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

11.10.2017
Právní konzultace v Praze 11.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

16.10.2017
Právní konzultace v Praze 16.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

18.10.2017
Právní konzultace v Praze 18.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

23.10.2017
Právní konzultace v Praze 23.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

25.10.2017
Právní konzultace v Praze 25.10.2017 - volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

26.10.2017
Přednáška v Praze 26.10.2017

Přednáška pořádaná OSMD v Praze.

31.10.2017
Právní konzultace v Brně 31.10.2017

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

16.11.2017
Přednáška v Praze 16.11.2017

Přednáška pořádaná OSMD v Praze.

21.11.2017
Přednáška v Brně 21.11.2017

Přednáška OSMD v Brně.

28.11.2017
Právní konzultace v Brně 28.11.2017

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

Zařazeno do štítků:

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 1, 23 m2, 336 Kč/m2/měsíc

7 750 Kč/měsíc

Více

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Nebytové prostory, atypicky, 419 m2, 202 Kč/m2/měsíc

85 000 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 423 Kč/m2/měsíc

8 889 Kč/měsíc

Více

Havlínova 1112/4, Kobylisy, Praha, Česko

Kancelář, 2, 69 m2, 108 Kč/m2/měsíc

7 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.