Probíhá testovací provoz portálu ...

Zneužívání městských bytů ke krátkodobým pronájmům

Pražský magistrát odhalil několik případu zneužívání městských bytů (pronajatých za snížené nájemné). Nájemníci začali tyto byty pronajímat za mnohem vyšší cenu za účelem krátkodobých pronájmů přes celosvětově známý server Airbnb. Jedná se o některé byty například na sídlišti Černý most, ale také v lukrativnější lokalitě v centru města. Článek a krátké video si můžete pustit zde

Zprávy o takovémto zneužívání městského majetku se objevily už v lednu - viz článek zde 

Nelze opomenout paralelu s podobnou situací z doby regulace nájemného v 90. letech, kdy někteří nájemníci v regulovaných bytech neoprávněně pronajímali "regulované" byty za mnohem vyšší cenu. Pro další informace ohledně regulace nájemného navštivte naše stránky zde 


Našim členům zároveň připomínáme, že pokud chtějí předejít takovým případům, jako je tajné podnajímání pronajatých bytů například přes výše zmíněný server, je dobré mít takovéto ujednání zpracováno v nájemní smlouvě. Pro vzorovou nájemní smlouvu aktualizovanou v červnu 2017 se přihlaste do členské zóny - Vznik nájmu/ Vznik nájemního vztahu/ Vzory nájemních smluv a komentář - konkrétně část IX. 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.