Probíhá testovací provoz portálu ...

Zneužívání městských bytů ke krátkodobým pronájmům

Pražský magistrát odhalil několik případu zneužívání městských bytů (pronajatých za snížené nájemné). Nájemníci začali tyto byty pronajímat za mnohem vyšší cenu za účelem krátkodobých pronájmů přes celosvětově známý server Airbnb. Jedná se o některé byty například na sídlišti Černý most, ale také v lukrativnější lokalitě v centru města. Článek a krátké video si můžete pustit zde

Zprávy o takovémto zneužívání městského majetku se objevily už v lednu - viz článek zde 

Nelze opomenout paralelu s podobnou situací z doby regulace nájemného v 90. letech, kdy někteří nájemníci v regulovaných bytech neoprávněně pronajímali "regulované" byty za mnohem vyšší cenu. Pro další informace ohledně regulace nájemného navštivte naše stránky zde 


Našim členům zároveň připomínáme, že pokud chtějí předejít takovým případům, jako je tajné podnajímání pronajatých bytů například přes výše zmíněný server, je dobré mít takovéto ujednání zpracováno v nájemní smlouvě. Pro vzorovou nájemní smlouvu aktualizovanou v červnu 2017 se přihlaste do členské zóny - Vznik nájmu/ Vznik nájemního vztahu/ Vzory nájemních smluv a komentář - konkrétně část IX. 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+1, 106 m2, 282 Kč/m2/měsíc

29 900 Kč/měsíc

Více

Boleslavova 312, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 41 m2, 365 Kč/m2/měsíc

15 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.