Probíhá testovací provoz portálu ...

Vystěhovali neplatiče a dostali podmínku

Pronajímatelé zakoupili na podzim roku 2014 byt, ve kterém se zdržovaly 2 osoby bez právního titulu. Konkurzní správce majitele ujistil, že tyto osoby nemají na užívání bytu právo. Noví majitelé jim tedy nechali několik měsíců na vystěhování, ale když ani po několika výzvách k vystěhování nedošlo, nehodlali už strpět, aby jejich nemovitost někdo nadále užíval bez smlouvy, bez úhrad, proti jejich vůli a svítil načerno přivedenou elektřinou. Rozhodli se jednat. V lednu 2015 svépomocně vystěhovali neplatiče a tyto osoby je následně za tento akt zažalovaly. Podle Okresního soudu v Lounech se majitelé dopustili přečinu porušení domovní svobody.

Jednání soudu se několikrát zúčastnil i místopředseda OSMD Ing. Karel Polata, který k tomu dodává:

"Od soudu se majitelům dostalo, mimo odsouzení, i několika knížecích rad. Měli prý, místo svépomoci, údajně požádat soud o předběžné opatření. V OSMD /sdružujícím pronajímatele/ neznáme v ČR jediný případ, kdy by se tímto institutem podařilo někoho vystěhovat. Či snad měli podat žalobu na vyklizení?
Ta běžně trvá 900 i více dní. Já jsem u té poslední čekal 600 dní, než se 2 pražské obvodní soudy (za několikeré asistence MS) dohodly, který to vlastně začne soudit …"


Více o tomto případu si můžete přečíst v článku na serveru Idnes

Tento případ budeme i nadále sledovat a informovat vás.


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+1, 106 m2, 282 Kč/m2/měsíc

29 900 Kč/měsíc

Více

Boleslavova 312, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 41 m2, 365 Kč/m2/měsíc

15 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.