Probíhá testovací provoz portálu ...

Vodovodní přípojky

Majitelům nemovitostí (nejen pronajímatelům) vznikl nový problém s přijetím zákona č. 274/2001 Sb., kdy vlastníkům nemovitostí byly proti jejich vůli zákonem darovány vodovodní přípojky, které historicky vždy patřily vodovodům a kanalizacím. 

Před touto právní úpravou platila logická zásada, že po domovní vodoměr (hranici pozemku) vlastnily přípojku vodovody a kanalizace a co bylo za vodoměrem, patřilo vlastníkovi. Veřejné vodovodní ale zejména kanalizační sítě byly vždy ve správě té organizace, která je provozovala a vybírala na jejich opravy, údržbu i obnovu vodné a stočné. Vlastníkem těchto sítí byly vždy obce, které většinou i tyto sítě budovaly, aby zhodnotily své stavební pozemky, případně některé přípojky budovali i stavebníci nových staveb a jejich uvedením do provozu se stávaly vlastnictvím obce. Tento stav trval až do roku 2001.

Díky úsilí OSMD se podařilo celou záležitost vyřešit ve prospěch majitelů nemovitostí. Jak taková oprava nežádoucího stavu vypadá lze dokladovat na přehledu výstupů, za kterými jsou hodiny a dny práce a jednání...

Historie:
Ukázky z průběhu kauzy vodovodních přípojek v Poslanecké sněmovně, v médiích a OSMD

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 2, 21 m2, 404 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Mánesova 56, Vinohrady, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+kk, 80 m2, 331 Kč/m2/měsíc

26 500 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 41 m2, 242 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Slezská 15, Praha-Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 6, 92 m2, 489 Kč/m2/měsíc

45 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Lužická 20, Vinohrady, Prag-Prag 2, Tschechien

Byt, 3+kk, 80 m2, 262 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.