Probíhá testovací provoz portálu ...

Uzavírání nových smluv s dodavateli vody

OSMD hájící zájmy majitelů domů a dalších nemovitostí nesouhlasí s některými ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích. Konkrétně s přetrvávajícím přenesením odpovědnosti z konečných odběratelů na majitele domu (např. za kvalitu vypouštěné vody do odpadu a dalšími).

Na základě otevřeného dopisu ministrovi zemědělství Ing. Marianu Jurečkovi byla uspořádána schůzka za účasti předsedy OSMD RNDr. Šimečkem s dvěma náměstky ministra zemědělství.
Výstupem jednání bylo mj. stanovisko Ministerstva zemědělství. Podle MZ např. není možné v okamžiku, kdy je dodávaná voda odběratelem hrazena a probíhá jednání o podobě nové smlouvy, na odběratele vytvářet nátlak v podobě výhružek o zastavení vody či snad dokonce toto odpojení provést.
Celé stanovisko Ministerstva zemědělství.

Pro příklad uveďme, že nepodepsání smlouvy s problematickým smluvním ujednáním zachránilo majiteli jednoho činžovního domu (respektive jeho nájemcům) cca 350 tis. Kč. Více informací najdete ve Střeše č. 1/2015.

Dokumenty, doporučení a vzory pro jednání s vodárenskými společnostmi naleznete v členské zóně.

V okamžiku novelizace tohoto zákona se tomuto tématu bude  OSMD věnovat také legislativně.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.