Probíhá testovací provoz portálu ...

Upozornění pro členy k rozsudku ESLP

Vážení členové,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně aktuálního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) bychom rádi upřesnili několik faktů:


1) Zprávy o rozsudku ELSP, které proběhly v posledních několika dnech médii, se týkají případu tří individuálních stížností tří stěžovatelů (Rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice - č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg proti České republice - č. 65546/09) a v různé míře odsuzují nemravnost postupu české justice.


2) Tito stěžovatelé se soudili individuální cestou mnoho let u českých soudů, investovali mnoho, času a energie a i financí za právní služby. Teprve poté, co absolvovali zamítnutí soudů všech stupňů v České republice, splnili podmínky pro to, aby se mohli obrátit na ESLP a dosáhnout stanovení odškodnění u ESLP.


3) Tento rozsudek nemá nic společného s hromadnou stížností OSMD, jejímž cílem bylo odsouzení regulace nájemného v ČR a vytvoření tlaku na vládu, aby deregulovala nájemné.


4) Poslední hromadná stížnost OSMD na postup soudů při řešení odškodnění a přisuzování směšných částek jako odškodné byla bohužel v roce 2016 odmítnuta štrasburským soudem ESLP z formálních důvodů. Naše argumenty obsažené ve stížnostech však patrně přispěly i k formulaci posledního rozsudku.


5) V této chvíli není jisté, jak se tento poslední rozsudek promítne do případů dalších majitelů domů, kteří se již soudí se státem ohledně regulace nájemného. Je možné, že bude mít pozitivní dopad na stanovování výše odškodného, pokud stát zvolí cestu návratu k právnímu státu.


6) Právní odborníci spolupracující s OSMD se shodli na tom, že pro majitele, kteří se doteď individuálně se státem nesoudili, vynesením tohoto rozsudku nevzniká automaticky nová naděje na odškodnění rozhodnutím ESLP, nicméně potvrdili dlouhodobé stanovisko, že v letech 2002-2017 žádný funkční prostředek vnitrostátní nápravy neexistoval. K tomu Ústavní soud ČR (ÚS) judikoval v říjnu 2016, že námitky promlčení v tomto období, vznášené státem, jsou v rozporu s dobrými mravy (nález II. ÚS 2062/14).


7) OSMD bude tedy nadále pečlivě prověřovat, jak budou vnitrostátní soudy judikaturu ÚS a ESLP aplikovat, a bude vyvíjet intenzivní aktivity, aby příslušná legislativa a zejména judikatura přestala být diskriminační vůči pronajímatelům.


8) OSMD považuje za významný úspěch fakt, že vlna hromadných žalob přiměla vládu v roce 2006 přijmout zákon o jednostranném zvyšování nájemného (107/2006 Sb.), a následně Nový občanský zákoník, který teprve umožnil svobodně stanovovat výši nájemného a řídit se zákony trhu. Toto není v současné době samozřejmostí ve všech zemích Evropy.

Žádáme naše členy, aby nás dále podporovali a vzali v potaz všechny uvedené okolnosti, když se na naši kancelář budou chtít obrátit s dotazem, co mají dělat, pokud chtějí dosáhnout obdobného výsledku jako tři výše zmínění stěžovatelé. Tématu rozsudku ESLP se bude věnovat i říjnová přednáška OSMD (26. 10. 2017), na které Vám poskytneme více informací. Sledujte prosím také pravidelně naše webové stránky.

17. 7. 2017 Správní rada a kancelář OSMD

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+1, 106 m2, 282 Kč/m2/měsíc

29 900 Kč/měsíc

Více

Boleslavova 312, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 41 m2, 365 Kč/m2/měsíc

15 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.