Probíhá testovací provoz portálu ...

Střecha 3/2017 ke stažení v členské zóně

Podzimní číslo členského časopisu Střecha si můžete po přihlášení do členské zóny prolistovat (elektronicky) už teď. Vytištěno a dodáno do vaší schránky by mělo být cca za 14 dní.

Co v něm najdete? Hlavním tématem tohoto čísla se stalo pojištění bytového domu, vč. pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti - k tomuto tématu rozhovor s pojištovací poradkyní a odborný právní článek JUDr. Odehnala. Nebude chybět shrnutí aktuálního dění kolem Evropského soudu pro lidská práva, daňové okénko Ing. Čudové a další zajímavé informace.

Přihlásit se do členské zóny a stáhnout si Střechu můžete zde

Nejste našimi členy a chtěli byste si také přečíst náš časopis? Není nic jednoduššího, než se našimi členy stát - podmínky členství si přečtěte zde

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.