Probíhá testovací provoz portálu ...

Semináře pro pronajímatele - Ostrava a Olomouc, 17. a 18. 10. 2018

Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z. s. (OSMD) Vás srdečně zve na semináře, které jsou určeny pro zástupce obcí a majitele domů v ČR.


Semináře jsou součástí podzimní série seminářů JAK LÉPE SPRAVOVAT BYTOVÝ FOND. 

Kdy: 17.10. 2018,  10:00 - 12:30 a 14:00 - 16:30

Kde: Hotel Nikolas, Nádražní 124, Ostrava  

Název semináře: 10:00 - 12:30 Správa a údržba atraktivity bytového fondu

14:00 - 16:30 Jak si legálně zajistit bydlení

Přednášející: RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD


Semináře jsou součástí podzimní série seminářů JAK LÉPE SPRAVOVAT BYTOVÝ FOND. 

Kdy: 18.10.2018, 10:00 - 12:30 a 14:00 - 16:30

Kde: Comfort Hotel Olomouc Centre*** Wolkerova 1197/29 Olomouc

Název semináře:  10:00 - 12:30 Správa a údržba atraktivity bytového fondu

14:00 - 16:30 Místně obvyklá cena bydlení – proč je dána téměř výhradně lokalitou

Přednášející: RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD


Účast na seminářích je bezplatná. Přihlášení předem je nutné. Přihláška je možná přes formulář níže. Přihlášeným zájemcům bude odeslán potvrzovací email. Do té doby je jeho přihláška zatím nepotvrzena. 

 "Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem a zároveň uděluje souhlas k zasílání aktuálních informací pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)."


 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


1
* Přednáška:
 
Vaše odpověď:
v
 

2
* Jméno a příjmení
 

3
* Telefon
 

4
* E-Mail
 

5
Poznámka:
 

Odeslat data

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.