Probíhá testovací provoz portálu ...

Seminář "Jak lépe spravovat bytový fond" 19.9.2018 v Brně

JAK LÉPE SPRAVOVAT BYTOVÝ FOND

Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z. s. (OSMD) Vás zve na speciální semináře, které jsou určeny pro zástupce obcí a majitele domů v ČR a které budou realizovány v průběhu podzimu tohoto roku ve vybraných městech ČR.

19.09.2018
10:00 - 12:30 - Správa a údržba atraktivity bytového fondu
14:00 - 16:30 - Jak si legálně zajistit bydlení

Místo konání: velký sál Hotelu OMEGA ***, Křídlovická 19b, Brno

Přednášející: RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD

Zajímáte-li se o uvedenou problematiku, rádi Vás uvítáme na našem semináři, na kterém se chceme s našimi hosty podělit o zkušenosti z každodenní praxe nájemního bydlení.
Kompletní přehled všech seminářů naleznete zde 

Účast na seminářích je bezplatná.

Registrujte se do 14. 9. 2018 na e-mail seminare.osmd@stance.cz nebo na tel.: +420 725 015 374, kapacita sálu omezena.
Uveďte jméno, příjmení, datum a čas, město, druh semináře a svou e-mailovou adresu.


Pro úspěšnou registraci je nutné uvést Vaši e-mailovou adresu k zaslání potvrzení účasti.


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


1
* Přednáška:
 
Vaše odpověď:
v
 

2
* Jméno a příjmení
 

3
* Telefon
 

4
* E-Mail
 

5
Poznámka:
 

Odeslat data

Kalendář událostí

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.