Probíhá testovací provoz portálu ...

RNDr. Tomislav Šimeček

RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s.Tomislav Šimeček se narodil v roce 1936 v Praze. Po maturitě na 14. jazykové jedenáctiletce vystudoval Matematicko Fyzikální fakultu University Karlovy, kde pak působil krátce na katedře fyziky pevných látek.
V roce 1963 nastoupil do Ústavu fyziky pevných látek Akademie Věd, kde krátce po nástupu připravil první Československé polovodičové lasery. Vybudoval pracoviště kapalné epitaxe.
V letech 1988 až 1991 pracoval jako hostující profesor na universitách v Edmontonu a Vancouveru v Kanadě. Po návratu vybudoval ve Fyzikálním ústavu Akademie Věd jediné pracoviště epitaxe z metalorganických sloučenin v České republice. Dosud pracuje zejména v oboru technologie polovodičových laserů.
Již během svého pobytu v Kanadě se začal zajímat o politiku bydlení v prostředí tržní ekonomiky a nástroje pomoci sociálně potřebným dosáhnout na obvyklou cenu bydlení. Od roku 1992 je členem Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) a od roku 1997 jeho předsedou.
Je také zástupcem OSMD v Mezinárodní asociaci majitelů nemovitostí UIPI se sídlem v Bruselu, jehož je od roku 2008 místopředsedou a současně presidentem komise nájemního bydlení UIPI. Pravidelně se účastní práce Evropské platformy výzkumu v oblasti bydlení ENHR a jejich kongresů.

Blog na iDnes.cz


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 212 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.