Probíhá testovací provoz portálu ...

Inzerce pronájmu

Realitní inzerce na PronajemOdMajitele.cz je službou OSMD poskytovanou pro své členy zdarma.

Jaké jsou výhody pro zájemce o pronájem?

 • Nabídka přímo od majitele, přímá komunikace s majitelem.
 • Nabídka bez zprostředkovatelských poplatků navázaných na inzerci a získání kontaktu.
  (Nikdo ale nebrání, pokud se strany dohodnou využít placených služeb advokáta, realitního zprostředkovatele, poskytovatele úvěrů či někoho jiného.)

Jaké jsou výhody pro pronajímatele?

 • Vystavení a opakované vystavení nabídky zdarma.
 • Libovolná doba vystavení, prodlužování, opakovaná inzerce v průběhu roku i roků.
 • Možnost získání základních informací od zájemce z poptávkového formuláře.
 • Vše si realizuje, zadává a upravuje přímo majitel či jeho zástupce.
 • Změny probíhají online.
 • Export na Facebook, aniž by musel dotyčný zadavatel inzerátu být uživatelem Facebooku a rozumět mu.
 • Majitel má možnost pověřit vyřizováním inzerce svého zástupce (rod. příslušníky, zaměstnance) s odlišnými kontaktními údaji, než má majitel uvedeny v evidenci OSMD.
 • Nastavení stručného nebo podrobného kontaktního formuláře
 • S dodržením antidiskriminačního standardu. Zjišťování pouze těch informací, na které je pronajímatel oprávněn se u zájemce dotazovat.
 • Možnost získání referencí do předchozích pronajímatelů.

Postup vložení nabídky

na stránce administrace vašich nemovitostí k nabídce...

 • nastavte formát kontaktních údajů pro inzerci (pod tlačítkem "nastavit inzeráty")
 • zadejte nabídku, zvolte období, na jak dlouho bude nabídka zveřejněna ...
  ... a váš inzerát je aktivní, vystaven na PronajemOdMajitele.cz
 • po vystavení nabídky můžete označit inzerát k exportu na facebookový profil OSMD.

Nápověda k inzerci

Vystavení nabídky pronájmu je rychlé a zcela intuitivní.
Pro vysvětlení fungování a úsporu času při zadávání majitelem či jeho zástupcem je k dispozici podrobná nápověda k inzerci vč. šablony pro vyplnění.

Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY provozu PronajemOdMajitele.cz

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Hybernská 1617/40, Praha-Praha 1

Kancelář, 6, 204 m2, 269 Kč/m2/měsíc

55 000 Kč/měsíc

Více

Krakonošovo náměstí 127, Vnitřní Město, Trutnov

Kancelář, 5, 120 m2, 32 Kč/m2/měsíc

3 900 Kč/měsíc

Více

Krakonošovo náměstí 127, Vnitřní Město, Trutnov

Kancelář, 2, 64 m2, 76 Kč/m2/měsíc

4 900 Kč/měsíc

Více

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 21 m2, 309 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 4, 78 m2, 113 Kč/m2/měsíc

8 889 Kč/měsíc

Více

Mánesova 56, Vinohrady, Praha, Česko

Byt, 4+kk, 108 m2, 258 Kč/m2/měsíc

27 900 Kč/měsíc

Více

Mánesova 56, Vinohrady, Praha, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 275 Kč/m2/měsíc

27 500 Kč/měsíc

Více

Mučednická 945/3, 616 00 Brno

Kancelář, 1, 45 m2, 244 Kč/m2/měsíc

11 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 944

Kancelář, 1, 18 m2, 294 Kč/m2/měsíc

5 300 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Nebytové prostory, atypicky, 419 m2, 202 Kč/m2/měsíc

85 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.