Probíhá testovací provoz portálu ...

Proběhla tisková konference OSMD na téma sociální bydlení

V pondělí 9. 10. 2017 proběhla v kavárně Adria na Národní třídě tisková konference OSMD na téma sociálního bydlení se zástupci některých politických stran.

Celou akci moderoval předseda sdružení doktor Tomislav Šimeček. Z politických zástupců se dostavili: za ANO Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, za ODS poslanec Ing. et Ing. Jan Skopeček a za Pirátskou stranu pražský zastupitel Mgr. et Mgr. Jakub Michálek.

Jaké jsou jejich názory na sociální bydlení si můžete přečíst v tiskové zprávě zde.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 3, 21 m2, 369 Kč/m2/měsíc

7 750 Kč/měsíc

Více

Slezská 15, Praha-Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 6, 92 m2, 489 Kč/m2/měsíc

45 000 Kč/měsíc

Více

Tolstého 1367/10, Předměstí, Litoměřice, Česko

Byt, 3+1, 73 m2, 91 Kč/m2/měsíc

6 700 Kč/měsíc

Více

T. G. Masaryka 184, Ústí nad Orlicí, Česko

Byt, 1+kk, 26 m2, 115 Kč/m2/měsíc

3 000 Kč/měsíc

Více

Špindlerova 1128, Ústí nad Orlicí, Česko

Byt, 2+1, 57 m2, 105 Kč/m2/měsíc

6 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.