Probíhá testovací provoz portálu ...

Přísnější pravidla pro poskytování hypoték

Od října 2018 se chystá Česká národní banka zpřísnit pravidla pro poskytování hypoték. Snaží se tím předejít situaci, kdy by se velký počet domácností mohl dostat do problémů se splácením hypoték, což by následně mělo negativní vliv na banky. Článek  k tématu z Českého rozhlasu zde

Rostoucí cena nemovitostí a tím pádem i nájemného jsou častými tématy na mediálním poli a v souvislosti s tím se již objevily první náznaky a zmínky o možnosti opětovně zavést regulaci nájemného, například v rozhovoru s ekonomem Patria Finance Janem Burešem - rozhovor k přečtení zde 

OSMD vyjadřuje s regulací nájemného jednoznačně nesouhlasné stanovisko a v této souvislosti připomíná, že to byla právě dlouhodobá a neústavní regulace nájemného, která zbavila obce cca 95% bytového fondu určeného pro nájemní (sociální) bydlení a je jednou z hlavních příčin současného stavu

Kolik potíží napáchala regulace nájemného si můžete přečíst na našich stránkách - zde

K následným žalobám týkajícím se regulace nájmů - zde

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.