Probíhá testovací provoz portálu ...

Přednášky

Cílem přednášek pořádaných OSMD je poskytovat majitelům nemovitostí informace při správě včetně informací o aktuálních změnách právních ustanovení. Součástí přednášky jsou odpovědi na konkrétní dotazy posluchačů.
Pozvánky na přednášky jsou zveřejňovány v KALENDÁŘI událostí.

  • Praha
    Přednášky pořádané kanceláří OSMD Praha se obvykle konají v tzv. Bílém domě v Libni na adrese Zenklova 43, Praha 8. Začátky vždy v 17,00 hodin. 
    Termíny přednášek v Praze.
  • Brno
    "Bílý dům", MALÝ SÁL, Žerotínovo nám. 6, Brno - střed
    Termíny přednášek v Brně.

Členové OSMD, kteří se prokáží kartou člena, platí snížené vstupné.

Od roku 2013 přednášky z problematiky bydlení zpřístupňujeme členům OSMD na internetových stránkách.

Výběr z témat přednášek dostupných v členské zóně: Nájem bytu podle nového občanského zákoníku,  zákon o hospodaření energií a rozúčtování služeb, nové smlouvy s vodárnami, co je nového v novém občanském zákoníku, vyúčtování služeb, opravy a restaurování historických fasád činžovních domů, nové možnosti při pronájmu nemovitostí, daň z příjmů FO, dotace Zelená úsporám a historické budovy v Praze, problematika vlastnictví a nájmu, ...)

...

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Kralická 13, Strašnice, Praha, Česko

Byt, 1+1, 41 m2, 292 Kč/m2/měsíc

12 000 Kč/měsíc

Více

Kamenická, Praha-Praha 7, Česko

Byt, 1+kk, 42 m2, 476 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 3, 21 m2, 369 Kč/m2/měsíc

7 750 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 317 Kč/m2/měsíc

23 800 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.