Probíhá testovací provoz portálu ...

Přednášky

Cílem přednášek pořádaných OSMD je poskytovat majitelům nemovitostí informace při správě včetně informací o aktuálních změnách právních ustanovení. Součástí přednášky jsou odpovědi na konkrétní dotazy posluchačů.
Pozvánky na přednášky jsou zveřejňovány v KALENDÁŘI událostí.


  • Praha
    Přednášky pořádané kanceláří OSMD Praha se obvykle konají v tzv. Bílém domě v Libni na adrese Zenklova 43, Praha 8. Začátky vždy v 17,00 hodin. 
    Termíny přednášek v Praze.
  • Brno
    "Bílý dům", MALÝ SÁL, Žerotínovo nám. 6, Brno - střed
    Termíny přednášek v Brně.

Členové OSMD platí snížené vstupné.

Od roku 2013 přednášky z problematiky bydlení zpřístupňujeme členům OSMD na internetových stránkách.

Témata uplynulých přednášek:
(některé prezentace jsou dostupné v členské zóně)

2018

Ekonomické a daňové otázky související s péčí o nemovitost

leden 2018 - Praha

přednášející: Ing. Simona Kropáčková, ekonomická a účetní poradkyně, autorka knihy "Bytové domy, zdroj příjmů i povinností"

Stavební zákon - aktuálně

leden 2018 - Brno

přednášející: JUDr. Eva Řehořková, Magistrát města Brna, vedoucí Odboru územního a stavebního řízení

2017

Závěť a dědické řízení

Listopad 2017 -  Praha

Přednášející: Mgr. Martin Laipold, advokát

Zhodnocení situace po letošních rozsudcích ESLP - odškodnění za regulaci nájemného

říjen 2017 - Praha

Přednášející: Mgr. Michal Kojan, Mgr. Jáchym Petřík, Mgr. Vojtěch Sucharda, RNDr. Tomislav Šimeček

Právní podvečer – aktuality, judikáty

říjen 2017 - Brno

Přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, advokát, člen SR OSMD Brno

Co se skrývá pod námi

červen 2017 - Brno

Přednášející: znalec brněnského podzemí Ing. Aleš Svoboda

Příprava rekonstrukce nemovitosti

květen 2017 - Praha

Přednášející: Ing. Lukáš Smetana, ředitel společnosti ProBydlení

Nové instituty dědického práva a práva nemovitostí a jejich praktické využití

květen 2017 - Brno

Přednášející: JUDr. Zdeněk Ryšánek, notář, prezident Notářské komory v Brně

Vodárenství - smluvní vztahy - městské standardy

duben 2017 - Brno

Přednášející (debatující): Ing. Pavel Horňák , vedoucí provozu společnosti Brněnské vovovody a kanalizace ,

Dagmar Pechová, vedoucí zákaznického oddělení BVK

Daně z příjmů 2016

Březen 2017 - Praha
Přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

Daně z příjmů 2016

Únor 2017 - Praha
Přednášející: daňová poradkyně Mgr. Eva Blomannová, daně z příjmů fyzických osob

Jak ukončit nájem s problematickým nájemníkem?

Leden 2017 - Praha
Přednášející: místopředseda OSMD Ing. Karel Polata a advokát spolupracující s OSMD Mgr. Jiří Lukeš

2016

Zabezpečení domů a bytů, kamerové a vstupní systémy

Listopad 2016 - Praha
Přednášející: Jan Malý, specialista na zabezpečovací systémy

Domovní řád, údržba nemovitosti

Říjen 2016 - Praha
Přednášející: Ing. Jaroslav Novák

Problematika vlastnictví a nájmu  

Červen 2016 - Brno
Přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, advokát

Seminář k dotaci Zelená úsporám zaměřený na historické budovy v Praze  

Květen 2016 - Praha
Přednášející:   Ing. Martin Kotěra a Ing. Jan Kubín, Státní fond životního prostředí

Daně z příjmů

Březen 2016 - Praha

Přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

Daň z příjmů FO

Únor 2016 - Praha
Přednášející:  Ing. Petr Kubeš

Běžná údržba a drobné opravy podle nového  nařízení vlády 308/2015 Sb.

Leden 2016 - Praha

Přednášející: JUDr. Josef Darebný, Ministerstvo pro místní rozvoj

2015

Nové možnosti při pronájmu nemovitostí a další aktuální témata

Listopad 2015 - Praha
Přednášející:  předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček

Hubení škůdců

Říjen 2015 - Praha
Přednášející: Ing. Ivan Kučera, odborník v oboru chemie se zvláštní specializací na hubení škůdců, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

Opravy a restaurování historických fasád činžovních domů

Květen 2015 - Praha
Přednášející: Ing. Miloš Kolomazník

Vyúčtování služeb

Březen 2015 - Praha
Přednášející: Věra Brodecká

Daně z příjmů

Únor 2015 - Praha
Přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

Daně z příjmů

Leden 2015 - Praha
Přednášející: daňová poradkyně Mgr. Eva Blomannová, daně z příjmů fyzických osob

2014

Co je nového v novém Občanském zákoníku

Listopad 2014 - Brno
Přednášející: JUDr. Odehnal

Nové smlouvy s vodárnami

Listopad 2014 - Praha
Přednášející: Mgr. Michal Kojan

Zákon o hospodaření energií a rozúčtování služeb

Září 2014 - Praha
přednášející: Věra Brodecká

Dědické právo

duben 2014 - Praha
přednášející: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková

Nový Občanský zákoník

březen 2014 - Praha
přednášející: RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD

Daně z příjmů

Únor 2014 - Praha
přednášející: daňová poradkyněMgr. Eva Blomannová, daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů

Leden 2014 - Praha
přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

2013

Skončení nájmu bytu
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část III.

Listopad 2013 - Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec

Práva a povinnosti vyplývající z nájmu
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část II.

Říjen 2013 - Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec

Vznik nájmu a přechodná ustanovení
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část I.

Květen 2013 - Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec

Novinky v daních roku 2013

Březen 2013 - Praha
Přednášející: daňové poradkyně Mgr. Magdaléna Vyškovská a Mgr. Zdeňka Sommerová


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Bieblova 648, Praha-Praha 5, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 200 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.