Probíhá testovací provoz portálu ...

Přednáška v Praze 18.1.2018

Přednáška dne 18. ledna 2018 v Bílém domě v Libni, U Meteoru 6, Praha 8 od 17 hodin.

!POZOR - ZMĚNY V DOPRAVĚ! - více info zde


Téma: „Ekonomické a daňové otázky související s péčí o nemovitost.“

Přednášející Ing. Simona Kropáčková – ekonomická a účetní poradkyně, která se mnoho let zabývá ekonomickou správou bytových domů a SVJ. Spoluautorka a vedoucí týmu autorů knihy "Bytové domy - zdroj příjmů a povinností".


Program přednášky:

1. daň z příjmů fyzických osob

- Pronájem - zdanění v § 9 nebo § 7: rozdíly, specifikace, výhody a nevýhody

- nový formulář Prohlášení poplatníka

- rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní z příjmů fyzických osob

- rozšíření srážkové daně od 1.1.2018

- Povinnosti pronajímatele majícího pracovníka: zaměstnat nebo dodavatelsky?

- Snížení paušálních výdajů, omezení daňového zvýhodnění

- nový formulář Prohlášení poplatníka, rozšíření srážkové daně

- motivační příspěvek studentovi

 

2. změny v DPH

- problematika sdílené ekonomiky (například Airbnb apod.) a dopady z pohledu DPH

-  novela par. 21 DPH - odvod DPH ze záloh (kdy musím jako plátce DPH odvádět zálohy za přijaté energie)

- nový institut DPH -nespolehlivá osoba

 

3. daň z nabytí nemovitých věcí a související judikát nejvyššího soudu 

 

Poznámka: vzhledem k časovému limitu bude problematika zaměřena na daň z příjmů fyzických osob. Problematika DPH bude probírána spíše okrajově a jen v případě zájmu účastníků semináře.

 

Své dotazy k výše uvedeným tématům můžete zasílat nejpozději do 11.1.2017 na e-mail:

osmd@osmd.cz. Do předmětu e-mailové zprávy prosím uveďte: seminář 18.1.2018.TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Bieblova 648, Praha-Praha 5, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 200 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.