Probíhá testovací provoz portálu ...

Přednáška v Praze 15.11.2018

Občanské sdružení majitelů domů v  ČR, z. s. Vás srdečně zve na dva speciální semináře Jak lépe spravovat bytový fond, které jsou určené pro pronajímatele - majitele domů v ČR. První seminář má název „Správa a údržba atraktivity bytového fondu“, druhý „Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa“.

Místo konání: Konferenční sál Bílého domu v Libni, budova  U Meteoru 6, 180 48 Praha 8

Program:
16:15 – 16:30 Registrace účastníků
16:30 - 17:30 C - Správa a údržba atraktivity bytového fondu
přednášející: RNDr. Tomislav Šimeček
17:30 – 18:00 Diskuze k semináři
18:00 – 18:15 Přestávka
18:15 – 19:15 D - Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa
přednášející: Věra Brodecká
19:15 – 19:45 Diskuze k semináři
19:55 Ukončení semináře

 

Účast na seminářích je bezplatná .

Semináře pro OSMD organizuje agentura Stance. Svoji účast prosím  potvrďte do 14. listopadu 2018 na e-mail seminare.osmd@stance.cz nebo na tel.: +420 725 015 374 paní Monice El Walily, která bude přítomna i při registraci.

 Pozn.: Pro úspěšnou registraci uveďte jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu, abychom mohli Vaši účast potvrdit. Bez potvrzení nejste přihlášeni! 

Semináře jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.