Probíhá testovací provoz portálu ...

Přednáška v Brně 3.10.2017

Termín: úterý 3. 10. 2017 od 17:00 do 19:00 hod.

Místo: "Bílý dům", malý sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno-střed

Téma:  Právní podvečer  – aktuality, judikáty 

  1. O smlouvách převážně vážně aneb jak (ne)psat (ne)platné smlouvy.
  2. Praktické problémy: Jak správně ukončit nájem a převzít byt, jak prodloužit smlouvu, jak naložit s neplatičem…
  3. Hospodaření se společnou nemovitou věcí; upozornění na obnovu předkupního práva spoluvlastníků od 1.1.2018
  4. Zajímavé judikáty k novému občanskému zákoníku.
  5. Informace k dodávce vody ( smlouvy vodárny opakovaně)
  6. Odpady MMB - smlouvy SAKO, poplatek za neobsazený byt

 Přednáší:  JUDr. Jiří Odehnal, advokát, člen SR OSMD Brno

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 1, 23 m2, 336 Kč/m2/měsíc

7 750 Kč/měsíc

Více

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Nebytové prostory, atypicky, 419 m2, 202 Kč/m2/měsíc

85 000 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 423 Kč/m2/měsíc

8 889 Kč/měsíc

Více

Havlínova 1112/4, Kobylisy, Praha, Česko

Kancelář, 2, 69 m2, 108 Kč/m2/měsíc

7 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.