Probíhá testovací provoz portálu ...

Právní podvečer v Brně - přednáška OSMD

Brněnská dubnová přednáška sdružení se bude věnovat hned několika aktuálním právním tématům.  

Kdy: 10. 4. 2018 od 17 do 19 hodin

Kde: v malém sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno-střed

Přednášející: JUDr. Jiří Odehnal

Vstupné pro člena OSMD je 50 Kč, ostatní 100 Kč. Přednášky jsou přístupné veřejnosti.


Témata: 

1. pronajímatel a dlužníci – problémy exekuce, oddlužení a dluhové amnestie – jak tomu předejít

2. GDPR – mýty a fakta – co reálně (ne)hrozí

3. obnovené předkupní právo spoluvlastníků – správné postupy, problematická místa a jejich řešení

4. vylepšení provedená nájemcem bytu (se souhlasem i bez souhlasu) a jejich vliv na možnost jednostranného zvýšení nájemného, judikatura

5. skryté vady nemovitých věcí (opakování) – problémy, řešení, kazuistika

6. aktuality, zodpovězení dotazů (přednost mají dotazy zaslané mailem)

Písemné dotazy zašlete na mail kanceláře : osmd.brno.kanc@volny.cz

Těšíme se na vás. 

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.