Probíhá testovací provoz portálu ...

Právní podvečer v Brně - přednáška OSMD

Brněnská dubnová přednáška sdružení se bude věnovat hned několika aktuálním právním tématům.  

Kdy: 10. 4. 2018 od 17 do 19 hodin

Kde: v malém sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno-střed

Přednášející: JUDr. Jiří Odehnal

Vstupné pro člena OSMD je 50 Kč, ostatní 100 Kč. Přednášky jsou přístupné veřejnosti.


Témata: 

1. pronajímatel a dlužníci – problémy exekuce, oddlužení a dluhové amnestie – jak tomu předejít

2. GDPR – mýty a fakta – co reálně (ne)hrozí

3. obnovené předkupní právo spoluvlastníků – správné postupy, problematická místa a jejich řešení

4. vylepšení provedená nájemcem bytu (se souhlasem i bez souhlasu) a jejich vliv na možnost jednostranného zvýšení nájemného, judikatura

5. skryté vady nemovitých věcí (opakování) – problémy, řešení, kazuistika

6. aktuality, zodpovězení dotazů (přednost mají dotazy zaslané mailem)

Písemné dotazy zašlete na mail kanceláře : osmd.brno.kanc@volny.cz

Těšíme se na vás. 

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+1, 106 m2, 282 Kč/m2/měsíc

29 900 Kč/měsíc

Více

Boleslavova 312, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 41 m2, 365 Kč/m2/měsíc

15 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.