Probíhá testovací provoz portálu ...

Pojištění nemovitosti - vašeho zdroje příjmů - díl 6.

Šestý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

 

Allianz pojišťovna, a.s. / www.allianz.cz

K pojištění bytového domu je doporučeno sjednat i pojištění odpovědnosti, vztahující se na škody, které vyplývají z výkonu vlastnictví k bytovému domu. V případě, že jde o dům ve vlastnictví SVJ, tak se pojištění vztahuje i na odpovědnost statutárního orgánu SVJ.

Ve variantě pojištění nemovitosti „Normal“ je pojištění požáru, výbuchu, imploze, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež. Ve variantě „Optimal“ je navíc povodeň, záplava, sesuv půdy, zemětřesení, tíha sněhu, pád předmětů, náraz vozidla, mráz, rozbití skla. Ve variantě „Exkluziv“ je nad Optimal ještě rázová vlna nadzvukových letadel, znečištění kouřem, atmosférické srážky, voda z kanalizace, zkrat v elektromotorech, přepětí, podpětí, vandalismus, poškození fasády, chybná funkce spinkleru (hasicí zařízení), ztráta vody, ztráta nájemného.

Novinkou je, že pojišťovna hradí škody způsobené ztrátou nájemného v důsledku sjednaných pojistných nebezpečí.  V případě, že se stane Váš byt v domě neobyvatelný (např. z důvodu požáru nebo povodně), pak Vám uhradíme škodu vzniklou ztrátou nájemného (podle doby, po kterou byl byt neobyvatelný).

Pro podrobné informace je odkazováno na internetovou stránku pojištění bytových domů, kde je veřejně ke stažení také leták a pojistné podmínky … https://www.allianz.cz/produkty/majetek/pojisteni-bytovych-domu.html

 

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?

Pojistné plnění bude vycházet z toho, zda půjde o plnění z pojistky nájemce, pronajímatele nebo souseda, resp. podle toho, jaké pojištění mají sjednané. Je možné, aby byla škoda vyplacena z majetkového pojištění, mají-li jej všechny tři subjekty (nebezpečí požár). Dále je možné, aby škoda vzniklá majiteli a sousedovi byla přímo vyplacena z pojištění odpovědnosti nájemce.

 

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)

Záleží na rozsahu zranění a příčině pádu tašky.

 

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?

Rozdíl v plnění není.

 

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.

Pojišťovna zaplatí škodu, která vznikne na spodním bytě a ve společných prostorech.

 

 

Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány na webu osmd a následně zde 

 

 


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.